Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| om expatviden


Sidens værktøjer


Om Expatviden

Denne vidensbank er en del af Styrelsen for International Rekruttering og Integrations indsats for at styrke vidensdeling mellem de aktører, som arbejder med rekruttering og fastholdelse af højtuddannede udenlandske arbejdstagere og studerende, samt deres medfølgende familier.

Kortlægning af initiativer i Danmark

På expatviden.dk kortlægges initiativer målrettet rekruttering og fastholdelse af højtuddannede udenlandske arbejdstagere og studerende, samt deres medfølgende familier.

Formålet er at skabe overblik over alle aktuelle og relevante initiativer, og kortlægningen vil derfor løbende blive opdateret.

Der er tale om en kortlægning af initiativer – ikke aktører. Der er med andre ord fokus på formidling af viden og erfaringer, som andre kan have glæde af i deres arbejde med rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. Derfor er beskrivelserne af initiativer og gode eksempler så konkrete som muligt i forhold til for eksempel anvendt metode og organisering. Som en naturlig del heraf vil der også blive henvist til en kontaktperson, som kan uddybe erfaringerne med det enkelte initiativ. 

Initiativer som er afsluttet for mere end to år siden vil som udgangspunkt ikke blive medtaget.

Læs mere om initiativerne i kortlægningen

Du kan bidrage med et initiativ ved at sende en mail til siri@siri.dk

Beskrivelser af gode eksempler

Styrelsen for International Rekruttering og Integration udvælger og beskriver en række gode eksempler fra kortlægningen. Eksemplerne er udvalgt ud fra:

  • Dokumenterede positive erfaringer og effekter
  • Bæredygtighed/forankring efter projektperiode
  • Bredde i eksempelsamlingen samlet set ift.:
    • Forskellige aktører (Offentlige og private virksomheder, videns- og uddannelsesinstitutioner, foreninger og netværk)
    • Relevans for forskellige grupper inden for målgruppen
    • Geografisk spredning

Der kommer løbende nye, gode eksempler til.

Læs om de gode eksempler fra kortlægningen

Vidensdeling via netværk

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har tre netværk om rekruttering, modtagelse og fastholdelse af internationale medarbejdere og studerende, samt deres medfølgende familier.

Vidensnetværk

Formålet med Vidensnetværket er at udveksle viden og erfaringer om modtagelse og fastholdelse af udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier. Netværket skal endvidere bidrage til at identificere gode erfaringer og gode metoder, som kan opsamles og videreformidles via Expatviden.dk. I netværket deltager repræsentanter fra en lang række parter som virksomheder, kommuner, relevante ministerier, organisationer, forskere m.fl.

Læs mere om Vidensnetværket (nyt vindue)

Erhvervsforum

Formålet med Erhvervsforum er at udveksle viden, erfaringer og ønsker mellem virksomheder og myndigheder om rekruttering af højtkvalificeret, udenlandsk arbejdskraft. Erhvervsforum foregår i et praktisk samarbejde med Dansk Industri.

Læs mere om Erhvervsforum (nyt vindue)

Kommunenetværk

Formålet med Kommunenetværket er at sikre vidensdeling og understøtte kommunernes indsats overfor udenlandske arbejdstagere.

Læs mere om Kommunenetværket (nyt vindue)


Kontakt

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
Njalsgade 72A
2300 København S
Telefon: +45 72 14 20 00
E-mail: siri@siri.dk


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send