Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| working in lemvig


Sidens værktøjer


Working in Lemvig

Målgruppe

Udenlandske medarbejdere og medfølgende familie i Lemvig Kommune.

Baggrund og Formål

Målsætningen med projektet var at forbedre integrationen af udenlandsk arbejdskraft i området. Dette søgtes opnået gennem en bred indsats både i forhold til job (også til medfølgende partnere), bolig, kultur- og fritidsaktiviteter, online netværk m.m. Derudover samlede projektets hjemmeside relevant praktisk information til målgruppen.  

Indhold og aktiviteter

Projektet Working in Lemvig blev gennemført fra 2009-2011, og bestod af en hjemmeside med relevant praktisk information, partnerjob (hjælp til medfølgende partnere i jobsøgningen), middag på tværs (middage hvor udenlandsk arbejdskraft og danskere mødes), international festaften og et online community, som skulle skabe kontakt mellem udenlandske medarbejdere i Lemvig-området.

Geografisk udstrækning

Projektet foregik i Lemvig.

Organisering

Projektet er en del af det overordnede projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Region Midtjylland, som støttes af den Europæiske Socialfond.

50 % finansieres af EU’s Socialfond, 25 % finansieres af Region Midtjylland, mens de resterende 25 % finansieres ved at medarbejdere ved Lemvig Kommune bruger arbejdstimer på projektet.

Resultater og erfaringer

Det første arrangement i juni 2009 handlede om foreningsliv, og var godt besøgt med 69 deltagere. En julefest i december 2010 kunne også trække mange deltagere (90). Det samme gjorde en rumænsk festaften, hvor der deltog 250 fra hele landet. Til gengæld var interessen knap så stor til andre arrangementer.

Projektlederen gætter på, at en mulig forklaring kan være, at markedsføringsindsatsen var varierende. De informationsaftener, der har været størst søgning til, har handlet om skat, arbejdsmarkedsforhold og jobsøgning. Til disse arrangementer er der tilbudt tolkebistand.

Projektlederen har spurgt både de internationale kontaktpersoner og de udenlandske arbejdstagere, hvilke arrangementer, de efterspørger. Begge grupper vil gerne have flere sociale arrangementer som festaftner og flere virksomhedsbesøg.

Projektlederen mener, det er vigtigt at arbejde mere med kulturforståelse og kulturforskelle. I andre kulturer er der ikke tradition for, at de lokale myndigheder tager initiativ, og nogle af de udenlandske arbejdstagere bliver skeptiske, når kommunen tager initiativ.

På den baggrund er det ambitionen at lave 1-2 arrangementer pr. år af mere social karakter i samarbejde med tilflytternetværk og integrationsforum og sætte fokus på kultur og de danske myndigheders rolle.

Projektstatus (august 2012)

Projektet blev afsluttet i 2011. Efterfølgende har kommunen bevilget en sum penge til videreførelse af projektet.

Videreførelsen er dog begrænset til det formål at vejlede om aktuelle emner med tilknytning til det offentlige – eks. skat, jobsøgning, fritids- og kulturliv, sprogundervisning mv., samt til vedligeholdelse af hjemmesiden.

De mere sociale arrangementer blev gennem det tidligere projekt forankret i Integrationsnetværket og Tilflytternetværket, som der var et tæt samarbejde med.

Det er planen, at der august 2012 påbegyndes et nyt projekt, som tager over for Working in Lemvig. Dette projekt er i øjeblikket under udarbejdelse, og bliver finansieret af Region Midts Vækstforum.

Det nye projekt vil sætte fokus på  nogle af de samme temaer, men sigter fx også mod aktiviteter omkring integration af den medfølgende familie, integration i det lokale foreningsliv via frivillige guider, afdækning af virksomhedernes behov for arbejdskraft og meget mere.


Kontakt aktøren

Lemvig Kommune
Rådhusgade 2
7620 Lemvig


Kontaktperson
Birte Krummelbein
T: +45 96 63 10 13
E: Birte.Krummelbein@lemvig.dk

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send