Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| workindenmark


Sidens værktøjer


Workindenmark

Målgruppe

Workindenmark tilbyder service til udenlandske arbejdstagere, arbejdssøgende og internationale studerende som henvender sig med et ønske om at arbejde i Danmark samt alle typer af virksomheder, som ønsker at rekruttere udenlandsk arbejdskraft med fokus på virksomheder, der efterspørger højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Baggrund og Formål

Workindenmark er et offentligt servicetilbud, der har til formål at understøtte et velfungerende arbejdsmarked, hvor udenlandske arbejdstagere under danske vilkår bidrager til at løse mangelsituationer og skabe vækst og innovation. Indsatsen er særligt koncentreret omkring at hjælpe virksomheder i Danmark med at rekruttere udenlandsk arbejdskraft på områder, hvor der mangler højtkvalificeret arbejdskraft. Workindenmarks løbende service er efterspørgselsdrevet.

Workindenmarks service er baseret på fire forretningsområder:

  • Hjælpe danske virksomheder med at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft
  • Hjælpe udenlandske jobsøgere med at finde job i Danmark
  • Hjælp til myndighedskontakt i forbindelse med etablering af en hurtig jobstart i Danmark 
  • Hjælpe nyansatte udenlandske medarbejdere og deres familier med at finde sig til rette i Danmark 

Workindenmark arbejder med disse fem områder via hjemmesiden workindenmark.dk, som indeholder en job og CV-database, praktisk information m.m., samt igennem de tre Workindenmark-centre i East, South og West, hvor medarbejderne kan svare på spørgsmål og hjælpe med rekruttering, jobsøgning og fastholdelse.

Indhold og aktiviteter

Workindenmarks indsats består blandt andet af nedenstående tre dele: en webportal, en velkomstmappe og en opsøgende indsats.

Portalen Workindenmark.dk indeholder hjælp til selvhjælp og relevant viden om international rekruttering for både arbejdsgivere og udenlandske jobsøgere. Portalen er på engelsk.
Workindenmark.dk’s kerneydelse er en job- og CV-bank, målrettet mod internationale jobsøgere, og virksomheder der ønsker at rekruttere fra udlandet. Som arbejdsgiver er det muligt at oprette jobannoncer og søge efter udenlandsk arbejdskraft i CV-banken, og jobsøgende fra udlandet kan søge efter job i Danmark i job-banken og lægge deres CV i CV-banken.

Workindenmark har udarbejdet en velkomstmappe "Welcome - we appreciate your interest in Denmark", som virksomhederne kan udlevere til deres nystartede udenlandske medarbejdere. Velkomstmappen rummer en mængde nyttige informationer, der kan hjælpe medarbejderne og deres eventuelle familie til at få en god start på jobbet og i Danmark. Det gælder alt fra de første skridt efter ankomsten over arbejdsforhold, offentlig service, boligforhold, jobsøgning og livet i Danmark til forberedelse af en evt. tilbagevenden til hjemlandet.

Workindenmark står også for en opsøgende indsats, som tager udgangspunkt i brancher med mangel på højtkvalificeret arbejdskraft baseret på arbejdsmarkedsbalancens halvårlige opgørelser. Fra 2011 har der været fokus på at skaffe højtkvalificeret arbejdskraft inden for bl.a. IT, ingeniør, biotek-/medico og sundhedsområdet. Indsatsen i 2012 og 2013 har fortsat haft fokus på de samme mangelområder, hvor der efterspørges højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft, dvs IT, Biotek/pharma, ingeniørområdet og sundhedsområdet. Derudover var der i 2013 særlig fokus på en jobrettet indsats over for jobskiftere, internationale studerende inden for fokusområderne og medfølgende ægtefæller til udenlandske medarbejdere i Danmark.

Workindenmark indgår også i myndighedssamarbejdet i International Citizen Service (ICS), der blev etableret i 2011. ICS har til formål at give udenlandske arbejdstagere m.v. én indgang til ”Myndigheds-Danmark”, så alt papirarbejde og vejledning i forbindelse med bosætning og opstart af arbejdsliv i Danmark kan håndteres ét sted.

Endvidere bidrog Workindenmark i 2013 til en styrket indsats mod social dumping, ved at informere udenlandske arbejdstagere og virksomheder i Danmark, som Workindenmark er i kontakt med, om den danske model og regler på arbejdsmarkedet.

Geografisk udstrækning

Workindenmark har national udbredelse via kontorer i København, Aarhus og Odense samt via hjemmesiden workindenmark.dk.

Organisering

Initiativet blev etableret med jobplanen i 2008 og er organisatorisk placeret i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i Beskæftigelsesministeriet. Workindenmark er finansieret af staten via finansloven.

Resultater og erfaringer

En opsummering af et udvalg af Workindenmarks aktiviteter efter august 2013 viser, at:

  • Centrene har fulgt op på 4.400 stillingsannoncer i jobbanken og andre stillinger, hvor der søges udenlandsk arbejdskraft. 
  • Centrene har præsenteret danske virksomheder med ubesatte stillinger for 2.200 kandidater. 
  • Som led i den servicerettede indsats har Workindenmark-centrene besvaret 16.450 henvendelser - 15.000 henvendelser fra udenlandske jobsøgende og 1.450 henvendelser fra virksomheder.

Jobbanken viser p.t. omkring 1.300 annoncer fra virksomheder i Danmark, der ønsker at rekruttere internationalt. CV-banken indeholder p.t. omkring 5.300 CV’er, heraf omkring 3.600 CV’er fra højtkvalificerede udenlandske jobsøgere, dvs. jobsøgere med en phd.-/kandidatgrad eller en bachelorgrad og mindst 5 års professionel erfaring.

Status

Indsatsen er fortløbende.

Kontakt aktøren

Workindenmark

 Aarhus, Odense og København


Kontaktperson

Workindenmark West

Kirstine Lindved
Centerchef
Nordhavnsgade 4-6
8000 Aarhus C
T: 72 22 33 60

 

Workindenmark South

Berith Findstrup Madsen
Centerchef
Dannebrogsgade 3
5000 Odense C
T: 72 22 33 30

 

Workindenmark East  

Kirsten Thomsen
Centerchef
Gyldenløvesgade 11
1600 København V
T: 72 22 33 00

 

Mail: 

workindenmark@workindenmark.dk

 


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send