Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| vurdering af udenlandske uddannelser


Sidens værktøjer


Vurdering af udenlandske uddannelser

Styrelsen foretager vurderinger af udenlandske uddannelser og informerer om anerkendelse af udenlandske uddannelses- og erhvervskvalifikationer. Det har til formål at lette tilgangen af kvalificeret arbejdskraft til Danmark og understøtte integrationen af udlændinge, ved at deres ressourcer anvendes bedst muligt både på det danske arbejdsmarked og i det danske uddannelsessystem.

Målgruppe

Alle med udenlandsk uddannelse, heriblandt indvandrere, flygtninge, expats og deres familier, udlændinge, der overvejer et ophold i Danmark, og danskere, der har taget en uddannelse i udlandet.

Virksomheder, der har eller overvejer at ansætte udenlandsk uddannede medarbejdere.

Danske uddannelsesinstitutioner, jobcentre og andre, som skal tage stilling til udenlandske uddannelser.

Baggrund og formål

Styrelsen foretager vurderinger af udenlandske uddannelser og informerer om anerkendelse af udenlandske uddannelses- og erhvervskvalifikationer. Det har til formål at lette tilgangen af kvalificeret arbejdskraft til Danmark og understøtte integrationen af udlændinge, ved at deres ressourcer anvendes bedst muligt både på det danske arbejdsmarked og i det danske uddannelsessystem.

Indhold og aktiviteter

Styrelsen for Videregående Uddannelser tilbyder skriftlige vurderinger af udenlandske uddannelser. Som regel er det en niveauvurdering, som angiver, hvilket niveau og så vidt muligt hvilket dansk fagligt område en given afsluttet udenlandsk uddannelse svarer til i det danske uddannelsessystem.

Borgere med udenlandsk uddannelse, herunder udenlandske arbejdstagere og deres ægtefæller/partnere, kan bruge vurderingen til at forklare og dokumentere deres uddannelseskvalifikationer i forbindelse med jobsøgning, ansættelse, ansøgning om optagelse i en a-kasse, ansøgning om optagelse på en uddannelse m.v.

Virksomheder kan få en såkaldt turbovurdering på højst 5 arbejdsdage, således at vurderingerne kan bruges ved udvælgelsen af ansøgere til jobsamtaler.

Organisering

Styrelsen for Videregående Uddannelser er en del af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Styrelsen indgår aktivt i ENIC/NARIC og andre internationale netværk for vurdering og anerkendelse.

Resultater og erfaringer

Styrelsen foretog i 2014 omkring 5.800 vurderinger til brug i forskellige sammenhænge ud fra brugernes behov. En brugerundersøgelse fra 2008 indikerede en positiv effekt på muligheden for relevant beskæftigelse eller videreuddannelse: Vurderingsmodtagernes situation blev bedre efter vurderingen, og de mente selv, at vurderingen havde spillet en positiv rolle.

Projektstatus 2015

Ordningen for vurdering af udenlandske uddannelser blev oprindelig indført i 2000, men er siden udbygget med nye initiativer, senest med turbovurderinger for virksomheder, som blev lanceret i juni 2012. Ordningen er forankret i Styrelsen for Videregående Uddannelser på grundlag af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.


Kontakt aktøren

Styrelsen for Videregående Uddannelser
Bredgade 43
1260 København K
Tlf. +45 7231 7800


Kontaktperson

Inger Bruun
Chefkonsulent
Styrelsen for Videregående Uddannelser
E: vur@uds.dk
T: 72 31 87 00

 


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send