Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| velkomstprocedurer i frederiksberg, rudersdal og lyngby-taarbæk kommuner


Sidens værktøjer


Velkomstprocedurer i Frederiksberg, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner

Målgruppe

Udenlandske borgere i Frederiksberg, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Baggrund og Formål

På baggrund af en artikel i dagbladet Politiken med overskriften ”det offentlige taler kun dansk”, takkede kommunerne i Rudersdal, Lyngby-Taarbæk og Frederiksberg i 2011 ja til at deltage i et tværkommunalt udviklingsprojekt i samarbejde med fra Spousecare og Relocation Scandinavia.

Projektet havde til formål at udvikle og afprøve velkomstprocedurer for udenlandske borgere. Det har fra start været en prioritet at finde procedurer, som er målrettede og ressourcemæssigt realiserbare i de enkelte kommuner. Derfor er det forskelligt, hvordan de tre kommuner har realiseret projektet.   

Indhold og aktiviteter

Alle tre projektkommuner har udviklet fyldige engelsksprogede velkomstguider med lokale samt mere alment gældende praktiske informationer og links.

Desuden er der afholdt velkomstmøder med de udenlandske borgere og Rudersdal og Lyngby-Taarbæks kommuner har afholdt et kulturarrangement, et fritidsarrangement og et jobsøgningskursus på engelsk.

Geografisk udstrækning

Projektet foregik i Region Hovedstaden, nærmere bestemt i Frederiksberg, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner.

Organisering

Projektet er et offentligt-privat samarbejde på tværs af flere kommuner og private aktører. Udviklingen og realiseringen af projekterne er foregået i de enkelte kommuner i samarbejde med Spousecare og Relocation Scandinavia.

Resultater og erfaringer

Spørgeskemaer og generel feedback viser, at de udenlandske borgere har været meget tilfredse med velkomstguiderne og arrangementerne, og generelt har værdsat at blive godt modtaget og sat ind i livet i Danmark og kommunen.

Herudover viser erfaringen at samarbejde med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner er essentielt. Dette gør sig gældende, når der skal indhentes viden omkring hvilke problematikker udenlandske medarbejdere står overfor, og når invitationer skal videreformidles.

Fx er et opslag på virksomhedens intranet eller en anbefaling fra en HR-medarbejder mere effektfuldt end et frankeret brev fra kommunen, lyder erfaringen. De nye velkomstprocedurer har ydermere styrket serviceniveauet overfor de udenlandske medarbejdere, ligesom det har forbedret samarbejdet mellem de afdelinger, der har kontakt med udenlandske borgere.

Projektstatus (august 2012)

Projektet er som sådan afsluttet, men hver enkelt kommune arbejder løbende videre med procedurer og nye initiativer, som skal gøre det lettere for kommunen at modtage udenlandsk arbejdskraft.


Kontakt aktøren

Spousecare Aps
Brøndby Allé 20
2660  Brøndby Strand


Kontaktperson
Anette Pilmark
T: +45 22 90 76 82
E: info@spousecare.dk

June Persson
T: +45 60 71 04 54
E: june@relocationscandinavia.dk

Øvrig aktørkontakt
Rudersdal Kommune
Øverødvej 2
2840 Holte

Lyngby-Taarbæk
Lyngby Torv
2800 Kgs. Lyngby

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send