Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| velkomstagenterne (sportsguides)


Sidens værktøjer


Velkomstagenterne (SportsGuides)

Målgruppe

Den primære målgruppe for velkomstagenterne var nyankomne arbejdskraftindvandrere. Den sekundære målgruppe var nyankomne udenlandske studerende.

Baggrund og Formål

Grundet manglen på kvalificeret arbejdskraft i fremtiden, er det vigtigt at gøre en indsats for at fastholde arbejdskraftindvandrere.

Derfor har DGI i Storkøbenhavn, Nordsjælland, Nordjylland og på Fyn været gået sammen om projekt Velkomstagenterne. Projektet handlede om at styrke de nyankomnes relationer til lokalsamfundet og deres danske netværk via dansk idrætsforeningsliv.

Projektet havde til formål at bevise, at foreningslivet har en vigtig rolle i at skabe lokale netværk, gode rammer og relationer, som styrker motivationen til at vælge Danmark som et attraktivt land at bo og arbejde i.

Indhold og aktiviteter

Projektet uddannede 60 velkomstagenter (SportsGuides), hvis opgave var, at guide nyankomne arbejdskraftindvandrere ud i de lokale idrætsforeninger.
Velkomstagenterne introducerede de nyankomne til den danske foreningskultur, viste dem rundt i foreningerne, præsenterede dem for spillere og trænere, fortalte om uskrevne regler, de sociale arrangementer, regler, kontingent osv.

Udover generel introduktion af den enkelte til en lokal forening, blev der på tværs af deltagende kommuner, virksomheder, foreninger og guider blive arrangeret netværksaktiviteter, som alle kan deltage i.

Geografisk udstrækning

Velkomstagenterne arbejdede i idrætsforeninger spredt over hele landet.  

Organisering

Projektet gennemførtes af DGI, under ledelse af DGI Storkøbenhavn, men udbredtes også i DGI Nordjylland, DGI Nordsjælland og DGI Fyn. Velkomstagenterne blev støttet af det tidligere Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration med involvering af lokale idrætsforeninger i de fire landsdele og i samarbejde med kommuner og erhvervsliv.

Resultater og erfaringer

På kort sigt var det DGIs forventning at kunne knytte de nyankomne arbejdskraftindvandrere og internationale studerende til lokalsamfundet via deltagelse i de lokale idrætsforeningers aktiviteter.

På mellemlangt sigt forventede DGI, at målgrupperne bevidst ville vælge at etablere sig i lokalområdet på baggrund af en større tilknytning til området og et større dansk netværk.

På længere sigt forventedes målgrupperne at indgå som en naturlig del af foreningslivet og lokalsamfundet, og at de bliver en mere kontinuerlig arbejdskraft. 

Der har pr. 1. juli 2012 været udpeget og uddannet 46 velkomstagenter og ca. 120 arbejdskraftindvandrere og internationale studerende er blevet guidet.

Der har været indledt samarbejde med 8 kommuner (Odense, Aalborg, København, Frederiksberg, Hørsholm, Rudersdal, Furesø, Fredensborg), ca. 60 lokale foreninger og ca. 25 virksomheder.

Projektstatus januar 2014    

Projektet varede fra 1. september 2011 til 31. december 2012.


Kontakt aktøren

DGI
Tietgensgade 65
1704 København V


Kontaktperson
Morten Graff
Projektleder
T: +45 29 21 61 33

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send