Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| udenlandske medarbejdere i virksomheden - en praktisk håndbog


Sidens værktøjer


Udenlandske medarbejdere i virksomheden - en praktisk håndbog

Målgruppe

Målgruppen for håndbogen er arbejdsgivere som ønsker at ansætte udenlandsk arbejdskraft.

Baggrund og Formål

Formålet med håndbogen er at hjælpe virksomheder med integration af deres udenlandske medarbejdere og give nogle praktiske redskaber til dem, som overvejer at ansætte udenlandske medarbejdere.

Indhold og aktiviteter

Initiativet består af en informationshåndbog til arbejdsgivere med følgende temaer i overskrifterne:

  • Overvejelser før ansættelse af udenlandske medarbejdere
  • Overvejelser når man har udenlandske medarbejdere
  • Lovgivning / regler omkring arbejde og ophold i Danmark
  • Papirarbejdet omkring ansættelsen
  • Yderligere hjælp (til fx bolig, sygesikring osv.)
  • Mentorordning
  • Kommunikation og sprog.

Geografisk udstrækning

Guiden har national relevans, da virksomheder over hele landet kan lade sig inspirere til god praksis for integration af udenlandsk arbejdskraft på arbejdspladsen. 

Organisering

Projektet er en del af det overordnede projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Region Midtjylland, som støttes af den Europæiske Socialfond.

Manualen blev udarbejdet i sommeren 2010 og blev til i et samarbejde med Region Midtjylland og støttet økonomisk af det daværende Ministerium for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Projektledelsen omkring udarbejdelsen var placeret i Ringkøbing Fjord Erhvervsråd.

Resultater og erfaringer

Manualen er udleveret i 300 fysiske eksemplarer og downloadet knap 300 gange siden 1. januar 2012. Det er desværre ikke muligt at få en statistik over downloadede filer før 1. januar 2012, men projektlederen estimerer, at den som minimum er downloadet yderligere 200 gange. 

Projektstatus august 2012

Manualen ligger tilgængelig på Ringkøbing-Fjord Erhvervsråds hjemmeside.


Kontakt aktøren

Ringkøbing Fjord Erhvervsråd
Bredgade 77
6940 Lem


Kontaktperson
Helle Brunner
Projektkonsulent i Ringkøbing-Fjord Erhvervscenter
T: +45 99 75 26 05
E: hbr@erhvervscentret.dk

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send