Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i region midtjylland ii


Sidens værktøjer


Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Region Midtjylland II

Målgruppe:

Projektet har følgende primære målgrupper:
  1. Virksomheder, der rekrutterer international arbejdskraft eller har planer om at gøre det.
  2. Internationale medarbejdere og deres familier.
  3. De offentlige myndigheder, der spiller en rolle ved modtagelse og integrationen af international arbejdskraft.
  4. Samfundet som helhed i forhold til større modning af lokalsamfundet vedrørende behovet for international arbejdskraft.

Baggrund og formål:

Danske virksomheder konkurrerer på et globalt marked, som stiller store krav til konkurrenceevnen. Det er ikke kun markedsandele der konkurreres om, men også de bedste medarbejdere. For at skabe vækst skal virksomhederne derfor være i stand til at tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere – herunder internationale medarbejdere. Én ting er dog at få ansat dygtige udlændinge i virksomhederne. En anden udfordring er at få dem til at blive. Det er ikke kun et spørgsmål om, at den internationale medarbejder synes godt om sin nye arbejdsplads. En medfølgende familie skal også føle sig velkommen og falde til i sit nye hjem.

Formålet med projektet er at styrke Region Midtjyllands position i en global kontekst i forhold til at øge virksomhedernes konkurrenceevne samt optimere virksomhedernes muligheder for vækst. Projektet arbejder desuden med integration af udenlandsk arbejdskraft og medfølgende familier på og uden for arbejdstiden samt modning af lokalsamfundet til mere global åbenhed.

Indhold og aktiviteter:

Projektet samler og koordinerer hele Region Midtjyllands indsats på tværs af kommuner og erhvervsråd i én fælles og bred geografisk forankret indsats, som er baseret på de styrkepositioner, der blev udviklet under det forrige projekt: Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Region Midtjylland (læs mere her).

Formålet med projektet understøttes af følgende hovedaktiviteter:

  1. Professionelle og sociale netværk for målgrupperne samt virksomheder.
  2. Aktivering af den udenlandske arbejdskrafts medfølgende ægtefælle/partner – netværksdannelse, karriere og iværksætteri.
  3. Offentlige borgerservice – information, effektivisering af processer samt erfaringsudveksling.
  4. Integration i lokalsamfundet – formidling af lokale tilbud samt samarbejde med lokale foreninger.
  5. Markedsføring – nyhedsformidling samt profilering af projektet.

Geografisk udstrækning:

Projektet dækker Region Midtjylland, og har 11 partnere i hele området. Initiativerne foregår både lokalt og regionalt.

Organisering:

Projektet er igangsat af Region Midtjyllands Vækstforum i marts 2012 og slutter august 2014. Det har et budget på 30 millioner, hvoraf halvdelen finansieres af EU's Socialfond og resten af offentlige og private aktører i regionen.

Alle 19 kommuner i Region Midtjylland deltager i samarbejdet, som koordineres af Erhverv Aarhus/International Community.

Resultater og erfaringer:

Der er ikke udarbejdet en evaluering eller samlet op på alle aktiviteter og erfaringer, da projektet stadig er i gang. Projektet kan på nuværende tidspunkt fremhæve, at man har skabt initiativer inden for følgende områder:

Faglige og sociale netværksaktiviteter:

Projektet har på nuværende tidspunkt afholdt ca. 200 faglige og sociale netværksaktiviteter, som kan hjælpe den udenlandske arbejdskraft og medfølgende familie i at blive bedre integreret i Danmark. Eksempelvis afholdt man ”Inviter verden indenfor” i september 2013, hvor mere end 100 danske familier i Region Midtjylland inviterede internationale gæster på en kop søndagskaffe.

Aktivering af medfølgende ægtefælle/partner

Mange medfølgende ægtefæller/partnere og udenlandske studerend, har masser af kompetencer, som kan være guld værd for danske virksomheder. For eksempel kan viden om kulturelle forhold i hjemlandet bruges direkte i eksportvirksomheder. Projektet arbejder derfor på at få den viden og kompetencer ud i lokale virksomheder og på arbejdsmarkedet generelt, eksempelvis via iværksætteri.

Videreudvikling af offentlig service

Projektet har fokus på at videreudvikle den offentlige service for at sikre, at de internationale borgere får så god en modtagelse og velkomst i regionen som muligt. Det brede samarbejde på tværs mellem projektets aktører betyder, at de internationale tilflyttere oplever et fælles fokus, uanset hvor de bor i regionen.

Tilknytning til lokalområdet gennem foreningsliv

Det danske foreningsliv har en central rolle i den danske samfundskultur. Derfor arbejder projektet intensivt med den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til foreningslivet for at optimere integrationsprocessen og netværksdannelsen.

Markedsføring

Projektet har opnået ca. 180 medieomtaler siden projektstart, hvilket er med til at  skabe opmærksomhed omkring Region Midt som en væsentlig aktør inden for rekruttering, modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft.

Projektstatus september 2014:

Projektet forventes at  slutte i marts 2015.

 


Kontakt aktøren

International Community
Nordhavnsgade 4
8000 Aarhus C


Kontaktperson

Tiny Maerschalk
Project Manager
T: +45 86 12 72 00
E: tm@internationalcommunity.dk


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send