Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| together: multicultural network


Sidens værktøjer


Together: Multicultural Network

Together: Multicultural Network er en sammenslutning af tre tidligere netværk i Ringkøbing-Skjern området, som hver især lavede arrangementer for såvel danske som udenlandske beboere i området.

Målgruppe:

Udenlandske arbejdstagere, medfølgende familie, flygtninge og indvandrere samt danskere i Ringkøbing-Skjern området.

Baggrund og Formål:

Netværket er resultatet af en sammenslutning af tre tidligere netværk i Ringkøbing-Skjern området, som hver især lavede arrangementer for såvel danske som udenlandske beboere i området. De tre netværks aktiviteter var delvist overlappende i forhold til målgrupperne, og da netværkene desuden oplevede faldende deltagerantal, besluttede netværkene at gå sammen i netværket Together: Multicultural Network.

Formålet med netværket er dels at støtte nyankomne danske og udenlandske tilflyttere til området, dels at få engageret danske borgere og gøre dem opmærksomme på udenlandske kulturer og kulturelle forskelle danskere og udenlandske arbejdstagere imellem. Netværket har et stærkt ønske om at engagere lokalbefolkningen, således at området er kendt for at lokale gør en indsats for at få folk til området.

Desuden er det et ønske, at de nyankomne indbyggere får udvidet deres netværk i området.

Indhold og aktiviteter:

Together: Multicultural Network arrangerer en række aktiviteter for beboerne i lokalområdet. De tre oprindelige netværk arrangerede tidligere hver for sig en række aktiviteter, og mange af disse føres videre i det nye netværk. Disse videreførte, og alle nye aktiviteter, sigter nu mod at engagere flere danskere.

Det internationale netværk planlægger bl.a. et borgermøde, hvor borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune kan blive klogere på andre kulturer.

 Geografisk udstrækning:

Projektet foregår i området omkring Ringkøbing-Skjern Kommune.

Organisering:

Together: Multicultural Network er resultatet af en sammensmeltning af de lokale netværk Den Internationale Klub, Tværkulturelt Netværk og Fjordnet.

Resultater og erfaringer:

Together: Multicultural Network er et nyt netværk, som har fungeret siden sommeren 2013. En af grundene til sammensmeltningen var, at de tre netværk hver for sig oplevede dalende deltagerantal til deres arrangementer. Håbet er, at man ved at samle kræfterne i ét netværk bedre kan udnytte ressourcerne samt at man kommer til at fremstå tydeligere overfor borgerne.

Projektstatus januar 2014:

Alle netværkets aktiviteter er igangværende.

 


Kontakt aktøren

Erhvervscentret Vestjylland
Bredgade 77
6940 Lem


Kontaktperson

Helle Brunner
Projektkonsulent
T: +45 99752605
E: hbr@erhvervscentret.dk


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send