Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| tilflytterservice - vejle kommune


Sidens værktøjer


Tilflytterservice - Vejle Kommune

Målgruppe:

Internationale arbejdstagere og deres medfølgende familier.

Baggrund og formål:

Vejle kommune oplever i disse år en stor stigning i antallet af internationale tilflyttere. Især ses der en stor koncentration af expats, der arbejder enten i Vejle eller Billund og som typisk bosætter sig i Vejle By.

For at imødekomme virksomhedernes ønske om en smidig indgang til Vejle som helhed har Vejle Kommune etableret en Newcomer Service, som især har fokus på modtagelse og fastholdelse af internationale medarbejdere og medfølgende ægtefæller.

Indhold og aktiviteter:

Newcomer Service tilbyder forskellige serviceydelser rettet mod både virksomheder og deres internationale medarbejdere. Bl.a. kan de få hjælp og rådgivning omkring:

  • ansættelse af internationale medarbejdere
  • kontakt til relevante myndigheder i forbindelse med indrejse
  • hjælp til bolig, dagtilbud, skole, fritidsmuligheder
  • rådgivning om jobmuligheder til medfølgende ægtefæller.

Desuden er der i kommunen ansat en bosætningsguide, som fungerer som både virksomhedernes, og de internationale medarbejderes, indgang til det offentlige.

Der køres pt. et forsøg under frikommuneordningen i Vejle Kommunes Borgerservice, med at etablere en ”one-point-shop” i samarbejde med Statsforvaltningen. Formålet er, at alle EU-borgere der bor i Vejle kommune kan få udstedt registreringsbevis gennem et besøg på kommunens adresse. Samtidig klares alle andre myndighedsopgaver samme sted, så borgeren kun skal møde fysisk op én gang – og ét sted.

Geografisk udstrækning:

Initiativet omfatter alle tilflyttere til Vejle Kommune, og virksomheder der har til huse i kommunen.

Resultater og erfaringer:

Vejle Kommune har etableret en bosætningsstrategisk styregruppe, som sørger for at initiativer og beslutninger omkring internationale tilflyttere forankres i hele organisationen. Samtidig fungerer expats og virksomheder som samarbejdspartnere og ambassadører for initiativet – og er i stor udstrækning med til at udbrede kendskabet.

Projektstatus:

”One-point-shop” er iværksat i 2014 og afsluttes sammen med de resterende frikommuneforsøg i 2017.
Newcomer Service er startet i 2013 og er permanent implementeret i kommunen.


Kontakt aktøren

Vejle Kommune
Skolegade 1
7100  Vejle


Kontaktperson

Christina Hegner
Bosætningsguide - Vejle Kommune
T: +45 76 81 13 49
E: bosaetningsguide@vejle.dk


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send