Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| the bridge project


Sidens værktøjer


The Bridge Project

The Bridge Project er et selvorganiserende netværk for expats, som ønsker større tilknytning til det danske arbejdsmarked.

Målgruppe

Målgruppen for The Bridge Project er højtuddannede internationale borgere, som ønsker en større tilknytning til det danske arbejdsmarked.
Disse omfatter både medfølgende ægtefæller eller partnere, internationale studerende, eller dansk gifte udlændinge.

Baggrund og formål

Mange internationale borgere oplever, at det kan være svært at få foden indenfor på det danske arbejdsmarked.
The Bridge Project ønsker at bevæge sig væk fra et fokus på, at der er nogen ”udefra” der skal hjælpe målgruppen med at opnå større tilknytning til arbejdsmarkedet.
I stedet har The Bridge Project valgt at sætte skarpt på ”Expats doing it for themselves”: at expats og internationale borgere selv besidder mange af de ressourcer og kompetencer, der kan bruges til at nedbryde de barrierer, de oplever på det danske arbejdsmarked.

Indhold og aktiviteter

The Bridge Project arrangerer både interne aktiviteter, rettet mod netværkets medlemmer, samt eksterne, rettet mod erhvervslivet og det omgivende samfund.
De interne aktiviteter tager typisk form af workshops om fx karriereudvikling og personlig udvikling, eller netværksmøder, hvor der deles personlige historier og strategier.

Som et eksempel har The Bridge Project været primus motor bag en såkaldt ”un-conference” i maj, hvor både danskere og expats, virksomheder, offentlige myndigheder og NGO’er, mødtes for at brainstorme over de udfordringer der er for expats på arbejdsmarkedet.
Desuden har The Bridge Project overtaget ansvaret for at afholde netværksmøderne ”International Entrepreneurs Night Out” som tidligere har været drevet af Startvækst Aarhus.

Geografisk udstrækning

Aktiviteterne har basis i Aarhus, men deltagere fra hele landet er mere end velkomne. På nuværende tidspunkter deltager internationale tilflyttere fra det meste af Jylland, fra Aalborg i nord, til Vejle i syd.

Organisering

The Bridge Project er et selvorganiserende netværk, med en løs struktur og tilknytning. Medlemmer kommer og går, og forpligter sig ikke til et større engagement end de har tid og lyst til.
Projektet baserer sig på princippet ”Open Space Technology”, hvor ansvarsfordelingen cirkulerer, og mindre, midlertidige grupper opstår når der skal organiseres og planlægges events og aktiviteter.

Projektet modtager ingen ekstern finansiering, og eksisterer derfor kun i kraft af medlemmernes engagement. Dog har Startup City i Aarhus stillet lokaler til rådighed til The Bridge Projects arbejde.

Resultater og erfaringer

Eftersom The Bridge Project er meget processuelt orienteret og løst organiseret, er der ikke opsat nogle deciderede succeskriterier for hvad projektet skal opnå.
De mindre projektgrupper, som fx den der stod bag projektets ”un-conference”, opstiller dog kvalitative krav for, hvad de gerne vil opnå med projekterne.

Projektstatus juni 2014

Projektet havde opstart i september 2013, og vil fortsætte så længe der er deltagere der finder værdi i at holde netværket i gang.


Kontakt aktøren

The Bridge Project
Ceres Allé 1
8000 Aarhus C


Kontaktperson

Tom Griffiths
Facilitator
T: +45 21390833
E: tom.griffiths.mi@gmail.com


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send