Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| talent attraction


Sidens værktøjer


Talent Attraction

Målgruppe:

Projektet Talent Attraction fokuserer på internationale studerende, højt kvalificerede internationale arbejdstagere samt danske virksomheder.

Baggrund og Formål:

Projektet Talent Attraction blev startet af Copenhagen Capacity i 2012 for at markedsføre Danmark overfor internationale talenter. Projektet løber frem til september 2015. Det langsigtede mål med Talent Attraction er at sikre, at danske virksomheder kan tiltrække internationale, højt kvalificerede arbejdstagere til Danmark. Dette er vigtigt for danske virksomheders evne til at konkurrere på det globale marked. 

 

Projektet skal overordnet bidrage til at:

  • Øge tiltrækningen af højt kvalificerede internationale studerende til danske videregående uddannelser
  • Øge tiltrækningen af højt kvalificeret international arbejdskraft til danske virksomheder
  • Øge kendskabet til Danmark blandt international højtuddannet arbejdskraft og højt kvalificerede studerende på universiteter og undervisningsinstitutioner i udlandet

Indhold og aktiviteter:

Projektet er bygget op om tre workstreams, som er målrettet tiltrækning af internationale, højt kvalificerede arbejdstagere til Danmark samt branding af Danmark, danske virksomheder og danske uddannelsesinstitutioner i udlandet: 

 

  1. Employer Place Branding
  2. Markedsføring af SMV’er til modtagelse af international arbejdskraft
  3. Youth Goodwill Ambassadører

Employer Place Branding

Formålet med Employer Place Branding er at fortælle internationale, højt kvalificerede arbejdstagere, en sammenhængende fortælling om at bo og arbejde i Danmark gennem en todelt branding-indsats. Indsatsen udarbejder dels en fortælling om det at bo og arbejde i Danmark på hhv. nationalt og regionalt plan, dels hjælper indsatsen danske virksomheder med at indarbejde disse fortællinger i deres egne brandingkampagner. 

Brandingværktøjskasse til den enkelte virksomhed, der fungerer som add-on til virksomhedens brand. En samlet international brandingkampagne.

Markedsføring af SMV’er til modtagelse af international arbejdskraft

Formålet med denne del af projektet er at markedsføre SMV’er, der er klar til at ansætte internationale medarbejdere.

Markedsføringen af SMV’er har projekteret opstart i september 2013, og det vil blive ud-ført i samarbejde med Copenhagen Talent Bridge. 

Youth Goodwill Ambassadører

Den tredje del af Markedsføringsprojektet er at uddanne internationale studerende til ambassadører for Danmark. Ved at internationale studerende, som har været på studie-ophold i Danmark, fortæller om Danmark på deres hjemmeuniversitet, øges kendskabet til Danmark, og derigennem øges antallet af internationale studerende på danske universiteter. På lang sigt er det målet, at dette skal øge antallet af internationale højt kvalifice-rede arbejdstagere i Danmark.  Talent Attraction skal udvikle en række initiativer målrettet ambassadørerne, bl.a.:

  • Uddannelse af 350 internationale studerende til ambassadører
  • Markedsføringsmateriale om talentforløb samt Danmark som studie- og karriere-land
  • Kåring af årets ambassadør
  • Praktikforløb.

Geografisk udstrækning:

Talent Attraction har et regionalt, nationalt såvel som internationalt sigte.

 

Organisering: 

Talent Attractions ledelse er forankret i Copenhagen Capacity i samarbejde med partnergruppen bestående af kommunikations- og erhvervskonsulenter, International Community, Aarhus Kommune samt Københavns Kommune. 

Programmet finansieres med støtte fra Fonden til Markedsføring af Danmark og medfinansiering fra projektets partnere. 

Projektets øvrige partnere er Styrelsen for International Uddannelse, Region Hovedsta-den, Region Midt, Business Aarhus, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Copenhagen Business School, Copenhagen Post, Microsoft Development Cen-ter, Scion DTU, Oxford Research samt DTU.

Sideløbende med indsatsen for at tiltrække internationale talenter til Danmark har Co-penhagen Capacity startet projektet Copenhagen Talent Bridge. Copenhagen Talent Bridge arbejder for at sikre fastholdelsen af internationale talenter i Danmark. Læs mere om Copenhagen Talent Bridge her Copenhagen Talent Bridge.

 

Resultater og erfaringer: 

Talent Attraction er endnu i sin opstartsfase, og de tre workstreams er derfor under udvikling. 

 

Projektstatus august 2014: 

Talent Attraction løber i perioden 2012-2015.

Kontakt aktøren

Copenhagen Capacity
Nørregade 7 B
1165 København K


Kontaktperson

Morten King-Grubert
Head of Department for Talent Attraction
E: mkg@copcap.com
T: 33 26 87 11
M: 61 30 45 26


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send