Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| talent attraction denmark- toolbox og rekrutteringskampagne


Sidens værktøjer


Talent Attraction Denmark- Toolbox og rekrutteringskampagne

Målgruppe:

Danske virksomheder, der rekrutterer højtuddannet, udenlandsk arbejdskraft.

Baggrund og Formål:

Talent Attraction Denmark – Toolbox og rekrutteringskampagne består af praktisk place-branding materiale og strategiske rekrutteringskampagner målrettet udenlandske medarbejdere. 

Toolboxen/ værktøjskassen indeholder markedsføringsmateriale, der brander Danmark som et attraktivt sted at bo og arbejde. Den er skabt for at hjælpe danske virksomheder med at tiltrække udenlandske medarbejdere og er udviklet på baggrund af research blandt relevante virksomheder. Researchen viste, at virksomhederne er dygtige til at brande dem selv og karrieremulighederne i den enkelte virksomhed, men de glemmer at bruge Danmarks brand som et attraktivt sted at bo og arbejde for udenlandske arbejdstagere. Med markedsføringsmaterialerne forsøges det at give virksomhederne endnu et godt argument for at udenlandske medarbejdere skal vælge en karriere i Danmark.

Materialet til brug for rekrutteringskampagner har til formål at eksponere de karrieremuligheder, der findes i Danmark over for relevante rekrutteringsmålgrupper udenfor Danmark. De internationale rekrutteringskampagner udvikles af Talent Attraction i dialog med virksomheder, der har henvendt sig med et kompetencebehov. Talent Attraction gennemfører kampagnerne, der målrettes udenlandske højtkvalificerede og videnstunge medarbejdere med netop de fagkompetencer, som virksomhederne efterspørger. Kampagnerne foldes ud online i de fora, hvor de udenlandske medarbejdere møder dem.

Indhold og aktiviteter:

Toolboxen indeholder på nuværende tidspunkt fem kategorier af materialer:

  • Billeder
  • Videoer
  • Artikler
  • Faktabokse
  • Infografik

De viser alle eksempler på arbejds- og fritidsliv i Danmark. Der er blandt andet materiale om at opbygge nye sociale netværk, brugen af den danske natur, familieliv i Danmark og balancen mellem arbejde og fritid. Derudover er der korte film med expats, der fortæller om deres liv i Danmark.

Materialerne er filtreret efter ovennævnte kategorier samt emneord, geografi og nye emner. De kan downloades fra siden i flere forskellige formater, som eksempelvis billed-, pdf- og InDesign filer, så virksomheder kan redigere i materialet og strømline det til deres egen grafiske linje. Juridisk er materialerne til fri benyttelse så længe de anvendes med det formål at markedsføre Danmark som et attraktivt sted at bo. Det er altså gratis for virksomhederne at anvende materialet og eventuelle juridiske problemstillinger om ophavsret til fx billeder etc. er ryddet af vejen.

Materialet til rekrutteringskampagner er udviklet i samarbejde med virksomheder og er primært bygget op omkring inspirationsmateriale, som har til formål at eksponere virksomheder, som deltager i kampagnerne samt det faglige miljø og konkrete jobs i Danmark inden for bestemte brancher. Kampagneindholdet skal skærpe interessen omkring nye og attraktive karrieremuligheder i Danmark og dermed lede flere relevante ansøgere frem til de konkrete jobs i virksomhederne. 

Kampagnerne komplementerer virksomhedernes egen rekrutteringsstrategi, idet de målrettes de ’passive’ jobsøgere, som ikke aktivt søger et nyt job og ikke frekventerer jobportaler, hvor stillingsopslag ofte er placeret. Dette segment udgør en rekrutteringsudfordring for virksomhederne, idet disse er sværere at komme i dialog med, men kan fristes, såfremt de i deres faglige netværk eksponeres overfor relevante stillingsopslag indenfor deres fagområde. Der arbejdes blandt andet med alumnenetværk, fagjournaler, fagorganisationer, LinkedIn, faglige konferencer mv.  

Toolboxen og rekrutteringskampagnerne er således begge udviklet for at hjælpe danske virksomheder med at rekruttere højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Toolboxens formål er at give virksomhederne redskaber til at placebrande Danmark som arbejdsdestination, og rekrutteringskampagnerne har til formål at nå en gruppe passive jobsøgere med budskabet om, at det danske fagfællesskab, bl.a. i kraft af deltagende virksomheder, udgør en interessant arbejdsdestination for deres profession.

Organisering:

TalentAttractionDenmark er et samarbejde mellem Copenhagen Capacity, International Community og work-live-stay Southern Denmark og er primært finansieret af Markedsføringsfonden af Denmark, EU's socialfond, Region Midtjylland, Vækstforum Hovedstaden, Syddansk Vækstforum, Københavns Kommune og Aarhus Kommune

Projektstatus januar 2014:

Toolboxen blev lanceret 31. oktober 2013 og er foreløbigt finansieret til september 2015. Materialerne på siden opdateres løbende.

Talent Attraction udvikler løbende rekrutteringskampagner i samarbejde med virksomheder frem til medio 2015. I foråret 2014 lanceres fem internationale rekrutteringskampagner, der sætter fokus på behovet for internationale talenter indenfor indenfor Cleantech, LifeScience, IT og Food&Nutrition.


Kontakt aktøren

Copenhagen Capacity
Nørregade 7 B
1165 København K


Kontaktperson

Region Hovedstaden:

Merete Sandager
Branding Project Manager, Copenhagen Capacity
T: +45 2692 2127
E: msa@copcap.com

Region Midt:

Nella Henriksen
Project Coordinator, International Community
T: +45 2961 7638
E: nh@internationalcommunity.dk

Region Syd:

Anette Hutzen Kjær
Project Manager, Work-live-stay Southern Denmark
T: +45 2964 5909
E: ahk@worklivestay.dk


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send