Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| sygehus sønderjyllands tiltag til fastholdelse


Sidens værktøjer


Sygehus Sønderjyllands tiltag til fastholdelse

Målgruppe

Udenlandske ansatte (primært læger) på Sygehus Sønderjylland og deres familier.

Baggrund og Formål

Ambitionen med sygehus Sønderjyllands fastholdelsesindsats er, at udenlandske medarbejdere og deres familier falder til såvel fagligt som socialt.

Indhold og aktiviteter

Der er stor fokus på udvidelsen af sproglige kompetencer hos de udenlandske medarbejdere. I en lang periode har der været gruppevis undervisning i dansk. Herudover er der i samarbejde med AOF udviklet to sprogkurser, som er særligt erhvervsrettede. Det ene er et kursus i skriftlig dansk, som er bygget op over relevante temaer fra primært lægernes dagligdag.

Det andet er et igangværende pilotprojekt med 15 deltagende læger, hvor de får eneundervisning i 8-10 lektioner af en sproglærer. Herudover har man i 2011 gennemført et internatkursus, som havde til formål at præsentere de udenlandske læger for det danske sundhedsvæsen, herunder hvilken rolle regioner og kommuner har, sundhedsloven, lægeloven m.m.

Kurset var af to dages varighed og sygehusets lægelige direktør var en af de gennemgående undervisere. Der har efterfølgende ikke været deltagere nok til at fortsætte kurset. I stedet har sygehuset i 2012 i samarbejde med Guide2Know i Sønderborg udviklet et E-læringskursus med fokus på sundhedsvæsnets opbygning og patienternes retsstilling.

I samarbejde med Workindenmark er der ydermere blevet lavet netværksaktiviteter, som også tilsigtede at integrere den medfølgende familie.

Der er blevet gennemført omkring 10 aktiviteter herunder bowling, håndbold, besøg i jernalderlandsby og Danfoss Universe, afholdelse af en sommerfest m.m. Til hver aktivitet var halvdelen af de deltagende familier danske og halvdelen udenlandske. Førnævnte sociale aktiviteter er en del af det samlede projekt Tag din kollega ved hånden, som delvist finansieres EU-midler. 

Geografisk udstrækning

Projektet udspiller sig lokalt på Sygehus Sønderjylland.

Organisering

Projektet er et internt initiativ på Sygehus Sønderjylland. Den Europæiske Socialfond har bidraget med delvis finansiering.

Resultater og erfaringer

En kvalitativ vurdering fra HR-chef i Sygehus Sønderjylland, Maria-Kristine Sørensen er, at der var meget stor tilfredshed blandt læger med internat-kurset. Nogle deltagende læger havde været i landet i syv år, men fik alligevel en masse ud af at deltage på kurset. Udover praktiske informationer åbnede det også for netværksmuligheder, som flere benyttede sig af.

Maria-Kristine Sørensen fortæller, at det erhvervsrettede kursus i skriftlig dansk ikke har haft så stor tilslutning som ønsket, ligesom internatkurset ikke har kunnet fortsættes grundet for lav tilslutning. Det vurderes også, at der er stor efterspørgsel efter eneundervisning i dansk. 

Endelig har tilbagemeldingerne på de sociale netværksaktiviteter været særdeles positive, og sygehuset håber i fremtiden igen at få mulighed for at udbyde tilsvarende aktiviteter.    

Projektstatus

Af de sprogligt kompetenceudviklende aktiviteter fortsættes det erhvervsrettede kursus i skriftligt dansk og E-læringskurset.


Kontakt aktøren

Sygehus Sønderjylland
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa


Kontaktperson

Maria-Kristine Sørensen
Udviklingschef Sygehus Sønderjylland
T: +45 74 18 26 98
Mobil. + 45 28 95 27 60
E: maria-christina.soerensen@shs.regionsyddanmark.dk


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send