Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| struer international living (sil)


Sidens værktøjer


Struer International Living (SIL)

Målgruppe

Udenlandsk arbejdskraft og udenlandske studerende i Struer Kommune.

Baggrund og Formål

Målsætningen er at udvikle Struer Kommunes profil som en åben kommune, der byder alle velkommen uanset nationalitet. Idéen bag er, at der skal skabes lokalt forankrede netværk mellem frivillige, foreninger, erhvervsliv, kommunen og den nytilkomne udenlandske arbejdskraft, for at sikre en god integration i lokalområdet.

Indhold og aktiviteter

En informationsskranke hvor udenlandsk arbejdskraft kan henvende sig med spørgsmål. Denne ligger i Infocenter Struer, hvor man også kan finde biblioteket, borgerservice, turistbureauet og den lokale politistation. 
Desuden driver initiativet en Facebook-side, hvor der formidles aktiviteter, arrangementer og nyheder, der er relevante for internationale borgere.

Geografisk udstrækning

Projektet er et initiativ i Struer Kommune.

Organisering

Struer International Living er et projekt finansieret og ledet af Struer Kommune.    

Resultater og erfaringer

Det forventede resultat er på længere sigt:

  • En øget internationalisering af kommunen på borgerniveau, hvor ”det internationale” bliver en del af mind-settet og dermed en naturlig del af den måde, hvorpå man f.eks. i foreningslivet modtager nye medlemmer og generelt byder nye naboer mv. velkommen
  • En øget internationalisering af kommunen hvad angår serviceopgaver, så de internationale borgere får den bedst mulige information og sagsbehandling og dermed et godt fundament for deres nye tilværelse
  • En øget internationalisering af kommunen generelt, så div. kulturelle og sociale tilbud synliggøres for nye internationale borgere og samtidig gøres mere tilgængelige

Erfaringerne fra projektet indtil nu viser, at:

  • Nye internationale borgere er rigtigt glade for at have ét sted at henvende sig – også selvom de ofte bliver sendt videre i systemet: alene det, at de ikke behøver selv at finde den rette instans, er en stor hjælp.
  • Nye internationale borgere bruger også SIL som en døråbner ind til lokalsamfundet i form af information på relevant sprog om et givent lokalområde (sport, kultur, skoler, handelsliv etc.) samt evt. kontakter til centrale personer inden for det ønskede emne.
  • Nye internationale borgere har også haft stor glæde af de forskelligartede sociale netværksaktiviteter (med eller uden fagligt indhold), som SIL har iværksat – især trainees, korttidsansatte og medfølgende partnere/ægtefæller har gjort brug af disse aktiviteter.
  • Kommunens medarbejdere er ligeledes glade for at kunne henvende sig til SIL med ”skæve” spørgsmål og/eller forespørgsler.
  • Kommunens medarbejdere nyder også godt af at kunne få oversat relevant information og dermed lette sagsbehandlingen.
  • Virksomhederne har taget godt imod SIL – især hvor det drejer sig om at iværksætte sociale netværksaktiviteter for deres internationale medarbejdere samt levere information og assistance til HR-afdelinger vedr. arbejds- og opholdstilladelser, SKAT og hjemrejse. Dette er særligt gældende for mindre virksomheder, hvor HR-afdelingen oftest kun består af én enkelt eller to medarbejdere.

Projektstatus august 2014

Struer International Living er et igangværende projekt.


Kontakt aktøren

Strue International Living (SIL)
Smedegade 7
7600 Struer


Kontaktperson
Linda Bech Wind
Projektleder
T: +45 96 84 81 50/ 21 28 47 64
E: lbw@struer.dk

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send