Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| spouse house vejle


Sidens værktøjer


Spouse House Vejle

Målgruppe

Spouse House Vejle er et netværk for ægtefæller og partnere til expats bosiddende i Vejle kommune.

Baggrund og formål

I Vejle kommune har man oplevet, at internationale tilflyttere ofte nævner netværk, tilhørsforhold og kendskab til offentlige systemer, som essentielle faktorer for at sikre en god overgang til livet i et nyt land.

Derfor har man, i Vejle kommunes erhvervspolitik, sat fokus på, hvor og hvordan kommunen kan bidrage til sikre dette og medvirke til at tilføre yderligere værdi til et succesfuldt ophold.

Spouse House er en udspringer af denne målsætning. Fokus for projektet er på spouses, medfølgende ægtefæller og partnere, som i højere grad end deres arbejdende ægtefæller har brug for hjælp til at skabe sig et netværk. Spouse House projektet giver mulighed for at de kan møde ligesindede, skabe nye kontakter og venskaber, og arrangere forskelligartede aktiviteter alt efter interesse.

Gruppen indgår som en del af de øvrige tiltag som Vejle Kommune er involveret i, herunder iværksætterkurser på engelsk, brochurer fra idræt- og fritidsklubber på engelsk, m.m.

Indhold og aktiviteter

Spouse House er primært et løst organiseret netværk, igangsat af Vejle Kommune, hvor indhold og aktiviteter helt og holdent er op til deltagerne.
Deltagerne sørger derfor selv for at tage initiativ til at mødes, og til at udvælge, planlægge og organisere aktiviteter. Det kunne fx være netværksmøder, foredrag, foreningsbesøg og fritidsaktiviteter som gåture, yoga og beachvolley. Kommunens rolle er bl.a. at stille lokaler til rådighed, og hjælpe med lokal markedsføring af aktiviteter.

Projektets kerne er en meget aktive Facebook-gruppe, der fungerer som Spouse Houses primære dialogforum. Denne side fungerer både som socialt mødested, som en opslagstavle for interessante arrangementer, og som et forum for planlægning af aktiviteter. På nuværende tidspunkt arbejder en gruppe af deltagere på at få en hjemmeside på benene, som skal fungere som en officiel indgang til Spouse House.

Geografisk udstrækning

Initiativet er baseret i Vejle kommune, men er også åbent for interesserede deltagere fra andre områder.

Organisering

Initiativet er igangsat af Vejle Kommune, men kører som selvstyrende grupper, hvor kommunen fungerer som sparringspartner.

Resultater og erfaringer

Det umiddelbare indtryk fra kommunens side har været, at der er blevet skabt en solid platform og mødested for spouses.

Der er gang i mange aktiviteter i regi af Spouse House, små som store, og mange interesserede og engagerede deltagere.
De sociale medier spiller en stor rolle i Spouse House’s succes, både i forbindelse med rekruttering af interesserede, organisering af netværket, og til profilering af de mange andre tilbud, der eksisterer i Vejle kommune til målgruppen. Facebookgruppen har på nuværende tidspunkt 137 medlemmer.

Projektstatus juni 2014

Projektet er igangsat i september 2013 og er fortsat i aktiv drift.

 


Kontakt aktøren
Spouse House Vejle

Vejle Kommune
Skolegade 1
7100  Vejle


Kontaktperson

Elin Pedersen
Vejle Erhverv
T: +45 51391439
E: elipe@vejle.dk


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send