Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| spouse career fair


Sidens værktøjer


Spouse Career Fair

Målgruppe:

Målgruppen for Spouse Career Fair er spouses til expats samt virksomheder.

Baggrund og formål:

Spouse Career Fair er en karrieremesse, som henvender sig til expat spouses i Region Hovedstaden. Baggrunden for messen er, at det kan være svært for spouses og virksomheder at ”finde hinanden”. Netværk er ofte afgørende for at komme ind på det danske arbejdsmarked, men det kan være en udfordring for udlændinge at få opbygget et netværk i Danmark. Det betyder, at de får sværere ved at komme til jobsamtaler, da virksomheder  ofte indkalder folk, de kender på forhånd.

Formålet med Spouse Career Fair er derfor at tilbyde spouses en mulighed til at præsentere sig over for potentielle arbejdsgivere, mens virksomhederne får mulighed for at møde potentielle medarbejdere. Målet er bl.a., at spouses får øjnene op for, at det ikke nødvendigvis er afgørende at tale flydende dansk for at finde et job i Danmark, ligesom virksomhederne bliver gjort opmærksomme på de mange højtkvalificerede spouses.

Indhold og aktiviteter:

Virksomhederne står for at lave en stand, som interesserede spouses kan besøge. Messens fokus er udelukkende disse møder mellem spouses og virksomheder, hvorfor der  ikke er noget program for messen i form af foredrag eller oplæg.

På projektets hjemmeside ligger flere guides med gode råd til deltagerne om, hvordan de kan forberede sig til karrieremessen hjemmefra. Det er med til at forberede dem på de mange uskrevne regler som jobsøgning i Danmark følger.

Karrieremessen er gratis at deltage i for både spouses og virksomheder.

Geografisk udstrækning:

Spouse Career Fair finder sted i København.

Organisering:

Spouse Career Fair er en del af Copenhagen Talent Bridge (CTB) projektet. Virksomheden Spousecare har udviklet konceptet og er ansvarlig for organisering og afvikling af messen. CTB er støttet af EU Social Fond og Vækstforum Hovedstaden.

Resultater og erfaringer:

Der er stor interesse for at deltage ved  Spouse Career Fair. I 2013 var der således tilmeldt 522 spouses, hvoraf mellem 350 og 450 mødte op. Ifølge SpouseCare er responsen meget positiv, og projektets hjemmeside rummer også en række rosende udtalelser fra deltagere.

Der deltog 23 virksomheder på messen i 2013. Det har krævet et stort benarbejde at få virksomhederne overbevist om værdien i at deltage på messen. Det er dog Spousecares oplevelse, at der er en stor og stigende interesse blandt virksomhederne for at deltage. Eksempelvis henvendte en virksomhed, som man ikke kendte på forhånd, sig for at deltage i messen i 2013. Spousecare håber derfor, at succeserne i 2012 og 2013 har vækket endnu flere virksomheders interesse for at deltage i 2014.

Projektstatus september 2014:

Spouse Career Fair har fundet sted i 2012 og 2013, begge gange på Hotel Marriott i København. Det overordnede projekt, som Spouse Career Fair er en del af, afsluttes i 2014.


Kontakt aktøren
Spousecare

Spousecare
Gyldenløvesgade 11, 3. sal
1600 København V


Kontaktperson

Anette Pilmark
Direktør, Spousecare
T: +45 22 90 76 82
E: ap@spousecare.dk


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send