Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| samtænkning af indsatser i ringkøbing fjord


Sidens værktøjer


Samtænkning af indsatser i Ringkøbing Fjord

Målgruppe

Udenlandsk arbejdskraft i Ringkøbing-området.

Baggrund og Formål

Projektets formål har været at samtænke indsatsen hos offentlige myndigheder og lokale virksomheder i forhold til modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft. Sammentænkningen skulle ske med skabelsen af lokale netværk og partnerskaber mellem relevante aktører, for derved at sikre koordinering og ensartethed i tilbuddene til målgruppen. Herudover har det med projektet været sigtet at hjælpe medfølgende ægtefæller med jobsøgning.

Indhold og aktiviteter

Projektet bestod af følgende elementer:  
  • Etablering af tværfaglige og tværsektorielle netværk til modtagelse og integration
  • Koordinering af indsatsen på tværs af offentlige og private aktører, herunder gennemførelsen af informationsaktiviteter såsom virksomhedsbesøg, fyraftensmøder, ledelsesudviklingsdage samt udarbejdelse af tilflyttermanual og virksomhedsintegrationsmanual til udbredelse af gode erfaringer med modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft.
  • Etablering af jobordning for medfølgende ægtefæller.

Geografisk udstrækning

Projektet er foregået i Ringkøbing-Skjern området.

Organisering

Projektet er en del af det overordnede projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Region Midtjylland, som støttes af den Europæiske Socialfond. Projektet blev drivet af Ringkøbing Fjord Erhvervsråd.

Resultater og erfaringer

Det er erfaringen fra projektet, at det var let at etablere et tæt samarbejde mellem kommune, borgerservice, sprogcenter, frivillige organisationer og private virksomheder. Ifølge projektlederen kan en af grundene være, at der er tale om en mindre kommune hvilket betyder, at aktører hurtigere og lettere samarbejder.

Projektstatus

Projektet blev afsluttet i juli 2010.


Kontakt aktøren

Ringkøbing Fjord Erhvervsråd
Bredgade 77
6940 Lem St.


Kontaktperson
Lene Hagerup Hindbo

T: +45 99 75 26 07

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send