Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| sdu international staff office


Sidens værktøjer


SDU International Staff Office

Målgruppe:

Internationale medarbejdere og medfølgende familie på Syddansk Universitet.

Baggrund og formål:

Syddansk Universitet (SDU) udarbejdede i 2007 en samlet strategi for HR-indsatsen for universitets internationale medarbejdere. Formålet med strategien er at koordinere ind-satsen for universitetets ca. 400 udenlandske medarbejdere for at forbedre deres fastholdelse.

Indhold og aktiviteter:

SDU’s tiltag er samlet i tre hovedområder: det sociale og integrationsmæssige område; det sproglige område; samt juridisk rådgivning til udenlandske medarbejdere og universitetets institutter/fakulteter m.fl.

Det sociale og det integrationsmæssige område

Hovedformålet med initiativerne er at sikre, at nye udenlandske medarbejdere finder sig til rette på SDU, og at deres familier integreres i Danmark. SDU’s International Staff Offi-ce (ISO), som er en afdeling i HR-service, har en række tilbud til de udenlandske medarbejdere og deres familier:

  • Introduktionsmøde med nyansatte internationale medarbejdere

  • Personlige velkomstsamtaler med fokus på den enkelte medarbejders behov 

  • Spouse-gruppe, som hjælper medarbejdernes ægtefæller/partnere med at finde job i Danmark

  • Mødregruppe for småbørnsmødre og gravide kvinder 

  • Gruppe for frivillige, der hjælper ægtefæller/partnere med at udvikle deres faglige kvalifikationer indenfor det interkulturelle felt

  • Familiegruppe, som organiserer aktiviteter for medarbejdernes familier

  • International Club med dertil hørende nyhedsbrev. Forummet er et sted for dannelse af sociale netværk og turistaktiviteter

  • Rådgivning for internationale medarbejdere og deres medfølgende familie

Det sproglige område

Det sproglige område varetages af Kompetence- og Organisationsudvikling, der ligesom ISO er en afdeling i HR-service, og danskprogrammet gennemføres i samarbejde med LærDansk, Odense.

Det er vigtigt at sikre, at alle medarbejdere hurtigst muligt bliver tilbudt danskundervisning, og at undervisningen kan bruges i hverdagen. SDU har derfor indgået et samarbejde med en lokal sprogskole, der underviser på universitets forskellige campusser. SDU og sprogskolen har sammen udviklet undervisningsmaterialet, som, udover at leve op til lovkravene om danskundervisning, også er relevant for den enkelte medarbejder.

Der oprettes nye undervisningshold omtrent hver anden måned, så nye medarbejdere hurtigt efter deres ansættelse får tilbudt en plads på et danskhold. Den korte ventetid er vigtig for fastholdelsen, fordi det betyder meget for den enkelte medarbejder at kunne begå sig i det danske samfund hurtigst muligt.

Den lokale forankring af sprogundervisningen har samtidigt sat fokus på den tværsproglige virkelighed på universitetet, og SDU’s danske medarbejdere er derfor blevet mere opmærksomme på området.

For at opfordre alle medarbejdere til at snakke dansk med udenlandske kollegaer, har SDU formuleret såkaldte ”Can do’s” for hvert niveau i danskprogrammet. Disse ”Can do’s” beskriver, hvilke dansksproglige kompetencer der arbejdes hen imod på de enkelte trin, og de sendes til medarbejderens leder, hvilket er med til at synliggøre, i hvor høj grad medarbejderen mestrer dansk.

Juridisk rådgivning

ISO rådgiver både udenlandske medarbejdere og SDU’s institutter/fakulteter m.fl. om de juridiske aspekter vedrørende ansættelser af udlændinge.

Geografisk udstrækning:

SDU har afdelinger i Odense, Esbjerg, Kolding, Sønderborg og Slagelse, og ISO samt Kompetence- og Organisationsudvikling dækker alle afdelinger. Der er sprogundervisning og kontaktmedarbejdere i flere byer, men de fleste aktiviteter, og udenlandske medar-bejdere, er placerede i Odense.

Organisering:

International Staff Office (ISO) og Kompetence- og Organisationsudvikling er enheder i HR-service på Syddansk Universitet. 

Resultater og erfaringer:

Den internationale klub arrangerer løbende nye arrangementer, og der er skabt en kultur, hvor frivillige deltagere ofte tager initiativ til arrangementer indenfor klubbens rammer. De frivillige har på den måde taget ejerskab i den internationale klub.

Den sproglige indsats har været en stor succes, og de udenlandske medarbejdere er meget positive over sprogundervisningen ude på institutterne.

En brugertilfredshedsundersøgelse for sprogindsatsen har vist, at medarbejderne værdsætter den lokale forankring på arbejdspladsen, som er med til at integrere undervisningen i deres hverdag. Undervisningen er tilsvarende populær, og der kører løbende omkring 14 hold med 6-10 deltagere på hver, ligesom der løbende oprettes nye hold for nyansatte medarbejdere.

Den juridiske rådgivning er meget værdsat af både de udenlandske medarbejdere og SDU’s institutter, da reglerne omkring ansættelse af udenlandske medarbejdere kan være komplekse.

Projektstatus marts 2013:

International Staff Office og Kompetence- og Organisationsudvikling udvikler løbende deres initiativer, så de stemmer overens med de udenlandske medarbejderes behov og ønsker.


Kontakt aktøren

SDU's International Staff Office
Campusvej 55
5230 Odense M


Kontaktperson

Sandra Gonzalez
T: +45 65 50 28 40
E: sgg@sdu.dk

Jesephine I. Lethenborg
T: +45 65 50 22 51
E: jil@sdu.dk

Jakob Ejersbo
T: +45 65 50 29 23
E: ejersbo@sdu.dk
Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send