Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| rekruttering af udenlandske læger til almen praksis


Sidens værktøjer


Rekruttering af udenlandske læger til almen praksis

Målgruppe:

Europæiske speciallæger i almen medicin og evt. deres medfølgende familier.

Baggrund og formål:

Grundet en stigende lægemangel i regionen, særligt på Vestkysten og i Sønderjylland, har Region Syddanmark iværksat initiativet ”Rekruttering Almen Praksis”.

På nuværende tidspunkt er særligt kommunerne Esbjerg og Ribe ved at være truet. Der mangler fem læger, og ti af de nuværende praktiserende læger er 65 år eller derover. Derudover er en del af de øvrige læger over 60 år.

For at imødekomme behovet for praktiserende læger, har regionen søsat en 3-delt indsats der skal tiltrække og fastholde nye læger.
Et led i denne indsats er rekruttering af praktiserende læger fra udlandet til almen praksis, primært til Esbjerg Kommune.

Indhold og aktiviteter:

Før ansættelse indbydes de udenlandske læger til en introduktionsweekend, hvor der fortælles om arbejdet som praktiserende læge i Danmark.

I løbet af rekrutteringsprocessen bliver de udenlandske praktiserende læger screenet fagligt, personligt og sprogligt. Tilbydes de ansættelse, skal de først godkendes af Sundhedsstyrelsen, så de lovligt kan praktisere i Danmark.

De tilbydes herefter særligt konstruerede og intensive sprogforløb de første 6 måneder, før de stille og roligt integreres i deres tutorpraksis. De udenlandske læger ansættes i 14 måneders evaluerings-/introduktionsstillinger i særligt udvalgte tutorpraksis. Den Lægelige Videreuddannelse – som uddanner de danske praktiserende læger – er med under hele processen, og sørger for at de udenlandske læger får finpudset de kompetencer de har brug for som praktiserende læge i Danmark.

Både lægernes tutorpraksis, kommunens bosætningskoordinatorer samt WorkInDenmark hjælper lægerne og deres partner med at falde til i lokalområdet. De støttes bl.a. i alle de praktiske detaljer omkring etableringen i et nyt land, eventuelle ægtefæller tilbydes hjælp til jobsøgning og de får mulighed for at deltage i forskellige faglige og sociale netværksaktiviteter.

Geografisk udstrækning:

Initiativet er iværksat i Region Syddanmark, med fokus på praksisser i Esbjerg Kommune, der er særligt ramt af lægemangel.

Organisering

Projekt Rekruttering Almen Praksis er blevet i et tæt og konstruktivt samarbejde mellem Region Syddanmark, PLO Syddanmark og Esbjerg Kommune.

Selve rekrutteringen varetages af et rekrutteringsteam på 4 personer, forankret i Region Syd. Projektlederen i rekrutteringsteamet fungerer som de udenlandske lægers kontaktperson og sparringspartner gennem hele forløbet – og bagefter, når de skal etablere sig som selvstændigt praktiserende læger.

Resultater og erfaringer

Da det nuværende projekt stadig er i opstartsfasen, er det svært at vurdere resultaterne af dette på nuværende tidspunkt. Projektleder Gitte Kristensen har dog, i regi af et tidligere projekt, tidligere rekrutteret 12 udenlandske praktiserende læger, fortrinsvis tyske, med rigtige gode erfaringer.
En er afskediget pga. sprogvanskeligheder, en har Region Nord rekrutteret, en har søgt andre udfordringer i andet speciale og 7 er nedsat i egen praksis. De sidste 2 venter på den rette praksis og er pt. ansat i regionen som henholdsvis vikar i praksis/sygehus.

Projektstatus:

Region Syddanmark forventer, at lægerne vil være på plads i løbet af september og oktober 2014 og efter det intensive sprog- og uddannelsesforløb, vil de kunne drive en praksis fra november 2015.


Kontakt aktøren

Region Syddanmark
Damhaven 12
7100 Vejle


Kontaktperson

Gitte Kristensen
Projektleder
T: +45 76 63 14 39
E: gittek@rsyd.dk


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send