Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| projekt newcomers og de nye udfordringer – bibliotekerne på forkant


Sidens værktøjer


Projekt Newcomers og de nye udfordringer – bibliotekerne på forkant

Målgruppe

Alle typer af arbejdsmigranter lige fra højtuddannede it-specialister, læger og ingeniører, over faglærte medarbejdere i fx. landbruget og byggeriet til studerende og au-pairs.

Baggrund og Formål

Erfaringen viser, at det udover fokus på den udenlandske medarbejders integration og trivsel er vigtigt, at man i Danmark gør en indsats for at sikre trivsel blandt medfølgende familier til udenlandsk arbejdskraft.

Hele familier har særlige behov for at lære om Danmarks kultur, de har behov for vejledning til at navigere i samfundet og for at lære danskerne bedre at kende.

Det er målsætningen med projektet, at de danske folkebiblioteker kommer til at spille en afgørende rolle i denne sammenhæng, i kraft af deres lokale forankring og erfaringer med litteratur-, kultur- og integrationstilbud.

Projektet var finansieret af Kulturstyrelsen, Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering.

Indhold og aktiviteter

Projekt Newcomers var et nationalt biblioteksprojekt, som havde til formål at positionere bibliotekerne som en uundgåelig aktør i fastholdelsen af udenlandske vidensmigranter - newcomers.

Dette foregik ved at udvikle og markedsføre bibliotekernes mangfoldighed af services. Af konkrete aktiviteter kan nævnes Expat Dinners, hvor et bestemt tema (f.eks. bibliotekernes tilbud til børnefamilier), danner rammen om en hyggelig aften med god mad og social interaktion. Herudover er afholdt netværksmøder med oplæg, erfaringsudveksling mellem aktørerne m.m.
 
Der er i projektet udarbejdet et idékatalog, hvor biblioteker bl.a. kan finde inspiration til arrangementer og hvordan man udarbejder informationsmateriale på engelsk.

Geografisk udstrækning

Projekt Newcomers foregik på flere biblioteker rundt om i landet.

Organisering

Projekt Newcomers blev drevet af BiblioteksCenter for Integration i samarbejde med Greve Bibliotek og de tre regionale tovholderbiblioteker, som er Århus kommunes biblioteker, Vejle bibliotek og Gentofte bibliotek. I Region Midt, Region Syd, Region Sjælland samt Hovedstadsregionen er der ydermere en række netværksbiblioteker, der er involveret.

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) blev inddraget i projektet i starten af projektperioden til at udarbejde en rapport om newcomers i Danmark, så de deltagende biblioteker fik forskningsbaseret baggrundsviden om målgruppen.

Som samarbejdspartnere var endvidere Expatindenmark og Foreningen Nydansker, som hjælper til med afviklingen af konkrete arrangementer.

Resultater og erfaringer

Forsknings- og rådgivningsvirksomheden Als Research foretog en evaluering af projekt Newcomers. Denne havde følgende hovedkonklusioner:

  • Det er vigtigt at bibliotekerne kan benytte færdigudviklede koncepter som f.eks. Expat Dinners, der er lette at implementere i en lokal kontekst.
  • Succes er afhængig af den lokale ledelsesopbakning.
  • Netværksbibliotekernes placering i forhold til lokale virksomheder har en væsentlig betydning for succesen.
  • Eksterne netværk faciliteret af projektgruppen og tovholderne har haft stor betydning for netværksbibliotekerne.
  • Samarbejdspartnerne har fået indsigt i bibliotekernes potentiale og projektet har været en øjenåbner for fremtidige muligheder i et tættere samarbejde.
  • Bibliotekernes største udfordring er, at få newcomers til at bruge bibliotekerne første gang. Når newcomers først har været til et arrangement, så møder de typisk op til flere.
  • Massiv markedsføring er nødvendigt, da biblioteket ofte har en helt anden betydning og funktion i de lande newcomers kommer fra.

Projektstatus (august 2012)

Projektperioden var den 1. april 2010 til den 15. marts 2012.  Efter projektets afslutning er der igangsat et nyt projekt som bygger videre på erfaringerne fra Newcomers og de nye udfordringer. Det nye projekt (projekt Newcomers – Samarbejde på tværs), beskrives selvstændig og som finansieres af Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Godt eksempel

Expat dinner er udvalgt som et godt eksempel - læse mere her Expat-Dinner


Kontakt aktøren

Statsbiblioteket
Victor Albecks Vej 1
8000 Aarhus C


Kontaktperson
Vibeke Nielsen
Projektleder
T: +45 44 73 46 32
E: vin@statsbiblioteket.dk

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send