Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| projekt newcomers – samarbejde på tværs


Sidens værktøjer


Projekt Newcomers – samarbejde på tværs

Målgruppe

Alle danske folkebiblioteker og derigennem kommuner.

Baggrund og Formål

Baggrunden for projektet er, at det er vigtigt at sætte fokus på integration og trivsel for hele familien, når en udlænding kommer til Danmark for at arbejde og medbringer ægtefælle/partner og børn. Projektet byggede videre på Project Newcomers.

Projektet havde to delmål:

  1. Opsamling, strukturering og videreformidling af erfaringer fra Projekt Newcomers og de nye udfordringer – Bibliotekerne på forkant med særlig vægt på folkebibliotekernes centrale rolle som social og kulturel institution for newcomers i lokalsamfundet.
  2. Igennem lokale/kommunale formidlingsseminarer at skabe større synlighed og kendskab til bibliotekernes og andre relevante aktørers services og dermed skabe bedre vilkår for samarbejde på tværs i de deltagende kommuner.

Indhold og aktiviteter

Projekt Newcomers – samarbejde på tværs var et nationalt biblioteksprojekt, som havde til formål at positionere bibliotekerne som en uundgåelig aktør i fastholdelsen af udenlandske vidensmigranter - newcomers.

Dette skete ved at afholde samarbejdsseminarer i de deltagende kommuner. På samarbejdsseminarerne deltog foruden bibliotekerne andre lokale aktører som fx lokale sprogcentre, jobcentre, internationale skoler, virksomheder, interesseorganisationer, ungdomsuddannelser, universiteter, erhvervsråd og region.

Nationale aktører som Foreningen Nydansker, Spousecare og projekt Velkomstagenterne fra DGI har også deltaget i de ni afholdte samarbejdsseminarer.

Geografisk udstrækning

Geografisk har projektet været langt omkring, og der blev afholdt samarbejdsseminarer i følgende kommuner:

• Odense
• Esbjerg
• København
• Roskilde
• Viborg
• Ikast-Brande
• Frederiksberg
• Vejle
• Gentofte

Organisering

Projekt Newcomers – samarbejde på tværs blev drevet af Statsbiblioteket, BiblioteksCenter for Integration og bygger videre på Projekt Newcomers. Projektet var finansieret af Beskæftigelsesministeriet.

Projektperioden løb fra den 1. december 2011 til den 30. juni 2012.

Resultater og erfaringer

Nogle af de vigtigste erfaringer med at finde deltagere til samarbejdsseminarer var, at:

  • De små- og mellemstore virksomheder ikke har haft ressourcer til at deltage.
  • De 19 største danske virksomheder, som via Consortium for Global Talent netop har til formål, at gøre rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Danmark bedre, har været meget positive over for initiativet.
  • Fra kommunerne er der mange forskellige aktører, der er relevante, og fx er borgerservice en vigtig samarbejdspartner for bibliotekerne.
  • Der er en del udenlandske studerende, som efter 6 måneders studieophold vil fungere som ambassadører i hjemlandet eller som vil læse i længere tid i Danmark med henblik på fremtidig jobsøgning i landet, så uddannelsesstederne er vigtige aktører.
  • Børn fra udenlandske familier bruger internationale skoler, så det er et rigtig godt sted at få kontakt til newcomers familier.
  • Stadig flere organisationer har fokus på newcomers som målgruppe, så de er også vigtige deltagere på de afholdte samarbejdsseminarer. Der har blandt andet været deltagelse fra så forskellige organisationer som Dansk Flygtningehjælp, Foreningen Nydansker, Velkomstagenterne fra DGI, Copenhagen Volunteers, Spousecare, Novum, internationale foreninger og kvindenetværk.

Projektstatus januar 2014

Projektperioden var fra 1.december 2011 til 30.juni 2012.

 


Kontakt aktøren

Statsbiblioteket
Victor Albecks Vej 1
8000 Aarhus C


Kontaktperson
Vibeke Nielsen
Projektleder
T: +45 44 73 46 32
E: vin@statsbiblioteket.dk

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send