Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| partnerjob- esbjerg


Sidens værktøjer


Partnerjob- Esbjerg

Målgruppe:

Målgruppen er medfølgende partnere til udenlandske arbejdstagere, bosiddende i Esbjerg kommune.

Baggrund og formål:

Baggrunden for initiativet er at fastholde udenlandske arbejdstagere ved at give deres partnere bedre muligheder for en karriere i Danmark og især i Esbjerg kommune.

Indhold og aktiviteter:

Projektet består af flere aktiviteter:

  • Individuel sparring og optimering af CV/ansøgninger til det danske arbejdsmarked.
  • Det interne netværk bestående af Tilflytterservice, Esbjerg Erhvervsudvikling og jobcentret mødes en gang om måneden og gennemgår CV´er på alle aktuelle partnere, så vi sikrer at alles netværk benyttes for at finde jobmuligheder.
  • Sparring ift. virksomheder, som kan være mål for uopfordrede ansøgninger
  • Koordinering med Workindenmark for at sikre, at alle medfølgende ægtefæller tilbydes Workindenmarks Spouse Program
  • Tilknytning til projektet ´Flyt til job´ hos jobcentret. Dette projekt arbejder med opsøgende kontakt, for at finde job, praktikpladser og løntilskud til medfølgende ægtefæller og familiesammenførte.

Geografisk udstrækning:

Projektet dækker Esbjerg kommune.

Organisering:

Partnerjob er forankret i Newcomer Service i Esbjerg Kommune, som er ansvarlig for koordinering af internt netværk mellem Tilflytterservice, EEU og jobcenter, CV-optimeringsaktiviteter og at henvise relevante Spouses til projekt ´Flyt til Job´. Esbjerg Kommunes jobcenter er ansvarlig for projekt ´Flyt til job´, som åbner jobmuligheder for medfølgende partnere og familiesammenførte.

Resultater og erfaringer:

Der er endnu ikke opgjort deciderede tal på projektets effekt, men det vurderes at have været en succes frem til nu – og flere partnere er kommet i job.

Projektstatus:

Projektet er opstartet ca. august 2014, og er i forsat drift.


Kontakt aktøren

Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg


Kontaktperson

Pia Enemark
Bosætningskoordinator - Esbjerg Kommune
T: +45 20 47 32 06
E: piene@esbjergkommune.dk

Maria Anglada
Jobkonsulent, Jobcenter Esbjerg
T: +45 27 74 11 44
E: maang@esbjergkommune.dk


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send