Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| odense international school


Sidens værktøjer


Odense International School

Målgruppe

Odense International School tilbyder folkeskoleuddannelse på engelsk for elever i alderen 5-16 år.

Elevgruppen har enten internationale forældre med midlertidige eller permanente arbejdskontrakter i Danmark, danske forældre der er vendt hjem efter udstationering, eller som har planer om udstationering i den nærmeste fremtid.

Baggrund og formål

Odense International School deler campus med den private, dansksprogede folkeskole, Henriette Hørlücks Skole. Skolen blev etableret på baggrund af et ønske om at kunne tiltrække og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft til regionen, samt kunne yde service til internationalt mobile danske familier. Skolen forsøger at skabe sammenhæng imellem det danske og internationale skolesamfund gennem venskabsklasser, fælles ture og arrangementer, samt SFO.

Formålet er, at give internationale forældre og elever muligheden for at opbygge et lokalt netværk og at give de danske familier et internationalt netværk. Internationalisering og interkulturelle kompetencer, samt kendskab til andre sprog, indgår som en naturlig del i en skole med integrationsvisioner.

Indhold og aktiviteter

De to skolesystemer har fælles skolegård og SFO, og der arbejdes generelt meget målrettet med venskabsklasser og fælles arrangementer, for at skabe et skolesamfund på tværs af to undervisningstilbud. Lærere underviser også i begge skolesystemer. Lærernes fagudvalgsmøder i de to systemer er fælles for at lave en platform for udveksling af ideer og erfaringer.

I arbejdet med de internationale familier lægger skolen stor vægt på at få nye børn og familier til at føle sig velkomne når de flytter hertil, samt give dem en ordentlig afslutning på skoleforløbet, inden de tager videre. Derfor har skolen faste rutiner på plads, i forbindelse med både modtagelse af nye børn og familier, såvel som afsked med børn og familier der skal flytte.

Odense International School tager skole-hjem samarbejdet alvorligt og dokumenterer skriftligt elevernes skolegang 2 gange om året, samt mundtligt gennem forældrekonsultationer. Skoleåret starter altid med en fælles samling med forældre og børn som følges op med en informationscafé fjorten dage senere.

Desuden arrangerer skolen international café og andre arrangementer for at facilitere netværksdannelse, ikke blot mellem danske og internationale børn, men også for deres familier.

Geografisk udstrækning

Odense International School tilbyder international folkeskole for elever i region Syddanmark, primært på Fyn.

Organisering

Odense International School drives af den private folkeskole Henriette Hørlücks Skole, og ledes af Johanne Skaanes-Allo.

Skolen har desuden samarbejde med blandt andet WorkinDenmark, Udvikling Fyn, Syddansk Universitet, Odense Universitetshospital og private virksomheder, der ønsker at tiltrække international arbejdskraft.

Resultater og erfaringer

Skolen er i vækst og har næsten fordoblet antal elever hvert år siden opstarten i august 2011.

Der har været positive tilbagemeldinger fra virksomheder, som mener at skolen er med til at gøre det nemmere at tiltrække international arbejdskraft til regionen.
Internationale familier har desuden udtalt, at de har valgt at bosætte sig i Odense for at være tættere på skoletilbuddet. De har tilkendegivet, at skolen spiller en vigtig rolle i forhold til deres dannelse af sociale netværk i regionen.

Projektstatus juni 2014

Odense International School modtog de første elever i august 2011, og har åbnet to klasser om året siden.
I øjeblikket er der få ledige pladser tilbage i 4 af de 6 klasser der findes på skolen.

Det forventes, at skolens første eksamenskandidater er færdige i juni 2016.

 


Kontakt aktøren
Odense International School

Odense International School
Slotsvænget 1-3 & 4
5000 Odense C


Kontaktperson

Johanne Skaanes-Allo
Skoleleder
T: +45 29 37 31 71
E: js@hhskole.dk


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send