Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| novum


Sidens værktøjer


Novum

Målgruppe

Højtuddannet udenlandsk arbejdskraft, virksomheder, som ønsker at udvide deres forretningsområde internationalt, og danskere, som ønsker at bidrage til Novums arbejde for et mere mangfoldigt arbejdsmarked. Derudover offentlige og private virksomheder, som ønsker at formidle deres indsats mht. at forbedre vilkår for højtuddannet udenlandsk arbejdskraft i Danmark.

Baggrund og Formål

Novum er en interesseorganisation for højtuddannede nydanskere, som arbejder for at højtuddannende nydanskere bliver en naturlig del af det danske samfund, hvor de bidrager optimalt med deres kompetencer og kvalifikationer. Novum har som mission at skabe konkrete jobkontakter mellem eksportorienterede virksomheder og højtuddannede nydanskere med de ressourcer, som virksomhederne har brug for. Højtuddannede nydanskere har især ekspertise, der kan komme virksomheder til gavn på eksportmarkeder.

Novum startede i 2009 som et netværk for højtuddannede med etnisk minoritetsbaggrund. I dag har Novum 11 medarbejdere, knap 700 medlemmer og fem virksomheder, der bidrager med rådgivning og økonomisk støtte.

Novum arbejder målrettet med at ændre mentaliteten i det danske samfund, gennem en indsats på den politiske og erhvervsorienterede side. Organisationens store vision er, at ressourcestærke højtuddannede nydanskere får en naturlig plads i det danske samfund og på det danske arbejdsmarked, hvor de bidrager optimalt med deres kompetencer og kvalifikationer.

Novum arbejder ud for overbevisningen om, at nydanskere selv kan og skal tage ansvar for at blive aktive på arbejdsmarkedet. 

Indhold og aktiviteter

Novum tilbyder en lang række aktiviteter, herunder:

  • Novum skaber netværk, hvor højtuddannet udenlandsk arbejdskraft kan dele erfaringer, jobmuligheder, problemstillinger, udvide deres professionelle og sociale omgangskreds m.m.
  • Novum formidler kontakt mellem højtuddannede udlændinge og virksomheder, så virksomhederne kommer i kontakt med potentielle medarbejdere med viden eller netværk i det land, hvor virksomheden ønsker at udvide sit marked. Dette gøres via match-makings mellem relevante medlemmer af foreningen og de tilmeldte virksomheder.
  • Novum rådgiver sine medlemmer indenfor karriere, netværk og praktiske forhold i Danmark.
  • Novum tilbyder forskellige erhvervsrettede og karriereorienterede aktiviteter til medlemmerne som workshops, kurser, længevarende træningsforløb m.m.

Geografisk udstrækning

Novum er en national forening og dækker hele Danmark. Dertil har foreningen lokale afdelinger i København, Aarhus og Aalborg.

Organisering

Novum er en forening med en række offentlige og private samarbejdspartnere. Novum samarbejder med Udenrigsministeriet, Eksportrådet, Håndværksrådet, Jobindex, Akademikernes A-kasse, BRIC Denmark, Væksthus Hovedstadsregionen, Væksthus Syddanmark, Væksthus Midtjylland, International community, DJØF, Kommunikationsbureauet København, Dansk Eksportforening, IDA, Dansk Erhverv, Worktrotter og Akademikernes Centralorganisation. Novum modtager finansiering fra 11 støttemedlemmer samt via kontingent for medlemmer.

Novum er en nonprofit-organisation, hvor hele overskuddet går til at forbedre højtuddannede nydanskeres vilkår. Novums vigtigste mål er at bidrage til, at denne gruppe får en karriere, hvor de bruger deres kvalifikationer optimalt på det danske arbejdsmarked.

Resultater og erfaringer

Novum har udviklet en kommunikationsstrategi, som formidler højtuddannede udenlandsk arbejdskraft som en ressource på det danske arbejdsmarked, og fokuserer på at se styrkerne og ressourcerne i højtuddannede nydanskere. Højtuddannede nydanskere kan bidrage med meget nyt og relevant for danske SMV’er. Ifølge projektlederen har denne strategi givet målgruppen mere selvtillid og gåpåmod til at skabe kontakt til virksomheder og gøre opmærksom på deres egne kompetencer, samtidig har det skabt respekt og positiv feedback blandt virksomheder og politikere. Strategien har medvirket til at SMV’er i højere grad tænker på at bruge udenlandsk arbejdskraft, vurderer projektlederen. Novum betragter strategien som det første skridt for at bryde isen mellem højtuddannede udenlandsk arbejdskraft og danske virksomheder.

Siden januar 2012, holder Novum afklaringsforløb med fokus på eksport for højtuddannede nydanskere. Novum bidrager til at få nydanskerne i beskæftigelse, der svarer til deres akademiske kvalifikationer og kompetencer. I 2012 har Novum fået 75 % af deltagerne i relevante jobs. Derudover har Novum været i medierne flere gange, hvilket kan ses på http://www.novum-net.dk/nyheder.

Det er Novums erfaring, at en positiv og attraktiv kommunikation spiller en stor rolle i processen. Når højtuddannet udenlandsk arbejdskraft selv er proaktiv og synliggør sine styrker til virksomhederne, skabes anerkendelse og respekt fra virksomhedssiden. Novum mener, at højtuddannet udenlandsk arbejdskraft selv har et stort ansvar for at ændre deres vilkår på det danske arbejdsmarked. Derfor er det vigtigt at bruge flere ressourcer på en markedsføringsindsats af målgruppen.

Novum har desuden erfaret, at der er store fordele ved at have et stærkt netværk inden for erhvervslivet og beskæftigelsesområdet. Novum har derfor dannet partnerskaber med erhvervsorganisationer, erhvervscentre, fagforeninger, jobcentre og offentlige instanser, som alle er relevante for Novums projekter og målgruppe. Dette har betydet, at foreningen har haft lettere ved at nå ud til målgruppen, både højtuddannede nydanskere og SMV’er. Samtidig har det også gjort været med at udbrede budskabet og det har været med til at styrke forankringen af aktiviteterne.

Projektstatus januar 2014

Novum er en fungerende forening.


Kontakt aktøren

Novum
Fruebjergvej 3
2100 København Ø


Kontaktperson

Vanessa Stephensen
Direktør
T: +45 25 36 30 10
E: vanessa@novum-net.dk


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send