Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| novo nordisk


Sidens værktøjer


Novo Nordisk

Målgruppe:  

Danske og udenlandske medarbejdere i Novo Nordisk samt deres familier.   

Baggrund og Formål: 

Novo Nordisk har igennem hele sin historie været en virksomhed med internationalt udsyn, og virksomheden har haft udenlandske medarbejdere ansat i Danmark i mere end 60 år. I dag er mere end 400 udenlandske medarbejdere ansat i Danmark. Alene i 2012 blev 79 udenlandske medarbejdere fastansat i Danmark. Igennem de seneste 15 år er virksomheden blevet mere bevidst om, at udenlandske medarbejdere kan opleve udfordringer ved livet i Danmark, og der udvikles derfor løbende initiativer målrettet dem.

Formålet med initiativerne er at hjælpe udenlandske medarbejdere og deres familier med at finde sig til rette i henholdsvis Novo Nordisk og Danmark. Indsatsen sigter mod at gøre ankomsten så smertefri som muligt, samtidigt med at den forbereder medarbejderne til at blive selvkørende. 

Indhold og aktiviteter: 

Novo Nordisk har udviklet en minimumsstandard for, hvad udenlandske medarbejdere får hjælp til ved ankomst til Danmark. Minimumsstandarden indeholder:

  • Skatterådgivning og hjælp til selvangivelse.
  • Registrering hos relevante myndigheder.
  • Service i forbindelse med ankomst.
  • Tidsbegrænset bolig.
  • Generel introduktion til det danske system, herunder det danske sundheds- og undervisningssystem.
Desuden bliver udenlandske medarbejdere, som del af minimumsstandarden, tilbudt arrival briefings ved ankomst. Disse møder er rettet imod at hjælpe medarbejderen med at blive integreret i det danske samfund og arbejdsmarked. Møderne omhandler:
  • Dansk arbejdslivskultur.
  • Cultural visits, som introducerer medarbejderen til dansk kultur mere generelt.
  • Spousesupport, hvor partnere bliver introduceret til livet i Danmark samt til jobsøgning i Danmark.

Alle udenlandske medarbejdere bliver også tilbudt danskundervisning . Afhængigt af den enkelte medarbejders aftale med sin leder kan undervisningen foregå hos enten en ekstern leverandør eller gennem de offentlige tilbud.

Derudover tilbydes alle nyansatte, danske som udenlandske, såkaldte on-boarding forløb, som fortæller mere specifikt om det at arbejde i Novo Nordisk. De nye medarbejdere bliver præsenteret for virksomhedens historie og arbejdskultur, og de får et indblik i produktionsprocessen, så den enkelte medarbejder bedre kan forstå sin rolle i virksomheden.

Det formelle arbejdssprog i Novo Nordisk er engelsk.

Novo Nordisk er desuden en aktiv partner af Consortium of Global Talent, hvorigennem virksomheden søger at påvirke de generelle rammebetingelser for udenlandske medarbejdere ansat i Danmark.

Organisering:

Den selvstændige enhed Global Mobility er ansvarlig for minimumsstandarden for modtagelse, som gælder i Novo Nordisks fem største datterselskaber, imens ansvaret for fastholdelsen af den enkelte medarbejder ligger i den enkelte afdeling.

Resultater og erfaringer:  

Novo Nordisk har gode erfaringer med sin indsats rettet mod modtagelse og fastholdelse af udenlandske medarbejdere. Indsatsen i Novo Nordisk er løbende blevet udviklet, og man er i dag kommet langt med at fastholde udenlandske medarbejdere.

I takt med at virksomheden har gjort sig erfaringer har sigtet med indsatsen udviklet sig. I begyndelsen af processen var fokus primært rettet mod den første tid på Novo Nordisk og i Danmark. Det betød imidlertid, at de udenlandske medarbejdere ikke blev klædt på til de udfordringer, der følger med at bo i et fremmed land.

I dag har indsatsen derfor et dobbelt sigte. Dels er initiativerne rettede mod at gøre tilflytningen til Danmark så smertefri som muligt, både for medarbejdere og deres familier. Samtidigt har initiativerne karakter af at være ”hjælp til selvhjælp” til de udenlandske medarbejdere. Novo Nordisk lægger derfor meget vægt på at give udenlandske medarbejdere rådgivning, samtidigt med at man oplyser medarbejderne om, hvor de kan søge yderlige information.  

Projektstatus februar 2014:  

Novo Nordisk videreudvikler løbende sine initiativer, så de afspejler de behov, som de udenlandske medarbejdere kan have i forbindelse med tilflytningen og integration i Danmark.


Kontakt aktøren

Novo Nordisk
Novo Álle
2800 Bagsværd


Kontaktperson

Pernille Marie Hagendal
T: +45 3075 7887
E: pemh@novonordisk.com


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send