Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| newcomer service - esbjerg


Sidens værktøjer


Newcomer Service - Esbjerg

Målgruppe:

Newcomer Service retter sig mod udenlandske arbejdstagere og medfølgende partnere og familier.

Baggrund og formål:

Formålet med Newcomer Service er at lette ankomsten til Esbjerg kommune og at gøre det nemmere for internationale tilflyttere at etablere sig i kommunen.

Newcomer Service kan være behjælpelig med en lang række ting, når en international arbejdstager flytter til Esbjerg. Bl.a. kan Newcomer Service hjælpe med at finde job til medfølgende partnere, vejlede om boligforholdene i Esbjerg kommune, eller give oplysninger om pasningstilbud, skole og uddannelse, fritid, oplevelser, kultur og netværk.

Indhold og aktiviteter:

Newcomer Service giver én indgang til kommunen, men formidler derudover også kontakt til en masse andre aktører, der er relevante for en nytilflytter, som fx udlejere af boliger, Skat, Mentornetværket (en frivillig forening i Esbjerg/Varde som skaber kontakt imellem internationale borgere og frivillige, danske mentorer), samt andre relevante netværk og fritidstilbud.

Derudover tilbyder Newcomer Service, i samarbejde med Esbjerg Erhvervsudvikling og Jobcentret, deltagelse i projektet Partnerjob, som indeholder flere forskellige initiativer rettet mod medfølgende ægtefæller. (For yderligere information, se her (link)

Derudover arrangerer Newcomer Service workshops som skal hjælpe de internationale tilflyttere med at etablere sig. For eksempel afholdes der hvert år 4 skatteworkshops, 3 workshops om kulturchok, workshops om dansk arbejdskultur, samt international café hver måned med præsentation af foreninger og netværk.

Geografisk udstrækning:

Initiativet dækker Esbjerg Kommune.

Organisering:

Esbjerg Kommune er ansvarlig for initiativet.

Resultater og erfaringer:

De foreløbige erfaringer viser, at hjælpen til tilflyttere ved ankomsten gør oplevelsen af at flytte hertil mere positiv og dermed bliver de nye tilflyttere bedre ambassadører for kommunen. Derudover er den foreløbige vurdering, at kommunen får lettere ved at fastholde tilflytterne, når de er introduceret til og bliver involveret i sociale netværk og får relationer i området.

Projektstatus:

Newcomer Service startede i april 2013 og er nu en permanent ordning.


Kontakt aktøren

Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg


Kontaktperson

Pia Enemark
Bosætningskoordinator - Esbjerg Kommune
T: +45 20 47 32 06
E: piene@esbjergkommune.dk


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send