Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| modtagelse af udenlandske medarbejdere. vejledning til personaleadministratorer på københavns universitet


Sidens værktøjer


Modtagelse af udenlandske medarbejdere. Vejledning til personaleadministratorer på Københavns Universitet

Målgruppe

Personalemedarbejdere på Københavns Universitet, der ansætter og modtager udenlandsk arbejdskraft.

Baggrund og Formål

Formålet med vejledningen er at lette Københavns Universitets lokale personalemedarbejdere i deres arbejde med at modtage udenlandske medarbejdere. Samtidig er formålet at lette det centrale kontors arbejde idet vejledningen er med til at sikre at International Staff Mobility får de rigtige oplysninger fra de lokale personaleadministratorer på fakulteter og underafdelinger.

Baggrunden for udgivelsen var, at udskiftningen blandt personalemedarbejdere på institutterne og fakulteterne, som beskæftiger med international rekruttering er ret stor. Endvidere er der mange institutter, som kun har et par udenlandske ansættelser og der var behov for en ”kogebog”, som personalemedarbejderne kunne følge.

Indhold og aktiviteter

Vejledningen er en publikation på 24 sider, der kan hentes og printes på Københavns Universitets Fællesadministrations webportal.

Publikationen er på dansk, da den er målrettet personalemedarbejdere på Københavns Universitet. Publikationen er opdelt i to dele. En, der handler om forholdene ’Inden ankomsten’ og en, der omhandler forholdene ’Efter ankomsten’.

Den første del, der handler om forholdene inden ankomsten sætter fokus på de oplysninger, der skal gives til Universitetets centrale kontor International Staff Mobiilty. I publikationen er links til de blanketter, der skal bruges. Dertil er der fokus på hvilken vejledning ansøgeren med fordel kan få inden ankomsten og hvilke forskellige regler, der er gældende, for forskellige typer af medarbejdere.

Den anden del, der omhandler forholdene efter ankomsten er den mest omfangsrige og omhandler praktiske forhold i etableringsfasen under følgende overskrifter:

  • Tilmelding til folkeregistret, CPR-nummer og sundhedskort (tidligere sygesikringskort)
  • Skattekort eller skattepersonnummer
  • Særligt om skat for forskere nøglemedarbejdere
  • Bankkonto
  • Arbejdsløshedsforsikring
  • Besked til Personalesektionen
  • Bil
  • Ombytning af kørekort
  • Særligt om børn
  • På plads – og hvad så?

I et bilag findes eksempler på breve til den nye medarbejder før og efter ankomst.

Geografisk udstrækning

Vejledningen er lokalt afgrænset til Københavns Universitet, da dele af publikationen er målrettet forholdene på lige netop Københavns Universitet.

Organisering

Vejledningen er udarbejdet af International Staff Mobility (ISM). ISM er Københavns Universitets enhed under personalesektionen, som tager sig af ansættelse af udenlandske forskere og ph.d.-stipendiater, udstationering af danske forskere og rådgivning til alle personaleadministratorer ved Københavns Universitet.

Resultater og erfaringer

Vejledningen til personaleadministratorer på KU er trykt i 500 eksemplarer og vil ikke blive trykt igen. Vejledningen har været en stor succes, men oplysningerne i vejledningen skal nu være en del af HR-portalen på intranettet

Projektstatus august 2012

Vejledningen er fra januar 2010 og ligger tilgængelig på Universitets Fællesadministrations webportal.


Kontakt aktøren

Københavns Universitet
Nørregade 10
1017 København K


Kontaktperson

International Staff Mobility
E: interstaff@adm.ku.dk


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send