Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| microsoft development center copenhagen


Sidens værktøjer


Microsoft Development Center Copenhagen

Målgruppe

Danske og udenlandske medarbejdere i Microsoft Development Center Copenhagen samt deres familier.

Baggrund og Formål

Microsoft Development Center Copenhagen har en samlet strategi for modtagelse og fastholdelse af højtuddannede, udenlandske medarbejdere.

Baggrunden er, at det kan være en udfordring for fastholdelsen af udenlandske medarbejdere, hvis ikke man samtidig sikrer, at medarbejdernes familier også integreres i det danske samfund og på det danske arbejdsmarked.

Virksomheden har derfor løbende udviklet initiativer til at forbedre modtagelsen og fastholdelsen af de udenlandske medarbejdere samt integrationen af deres familier i samfundet.

Initiativer

Microsoft Development Center Copenhagen arbejder målrettet med fire indsatsområder: generel opmærksomhed på udfordringen i hele virksomheden; modtagelse i virksomheden; integration i Danmark for hele familien; og inklusion og netværksdannelse i virksomheden.

  • Microsoft Development Center Copenhagen ansætter kun medarbejdere, der taler engelsk
  • Aftale med relokeringsfirma, som varetager de praktiske opgaver, der kan opstå i forbindelse med tilflytning til Danmark, fx at finde bolig, 
  • Rådgivning om skatteforhold
  • Buddy-ordninger for alle medarbejdere
  • Information om de mange tilbud der er for expats i Danmark hos blandt andre Consortium for Global Talent, Expat in Denmark og International House 
  • Sprogkurser i dansk
  • Rådgivning til medfølgende partnere, som ønsker at finde job i Danmark
  • Der arrangeres kurser for managers, hvor der er fokus på mangfoldighedsledelse
  • Cake & Culture: Arrangementer, hvor medarbejdere mødes til kaffe og kage, samt kulturudveksling
  • Sociale arrangementer udenfor arbejdstiden, fx Copenhagen Cool sightseeing tours, sports- og kulturarrangementer mv.

Organisering

Indsatsen understøttes af ledelsen, kommunikationsafdelingen samt HR-afdelingen, men mangfoldighed opfattes som en opgave for alle. Størstedelen af initiativerne bygger på ideer fra medarbejderne og er medarbejderdrevme. 

Resultater og erfaringer

Microsoft Development Center Copenhagen har gode erfaringer med at fastholde udenlandske medarbejdere i Danmark. Strategiens fokus på at nå rundt om alle aspekter ved at flytte til og bo i et nyt land, er noget, de udenlandske medarbejdere sætter stor pris på.

De udenlandske medarbejdere er meget tilfredse med modtagelsen i Danmark, hvor især den praktiske hjælp, i form af fx skatterådgivning, samt de mange sociale arrangementer værdsættes af både medarbejderne og deres familier.

Ligeledes nyder de mange initiativer, rettet mod inklusion og netværksdannelse i virksomheden, stor opbakning fra både danske og udenlandske medarbejdere. Initiativer som ”Cake & Culture” er med til at skabe interesse om den store mangfoldighed i medarbejderstaben. Det har været med til at gøre det nemmere for de udenlandske medarbejdere at indgå i sociale netværk på Microsoft Development Center Copenhagen.

Samlet set har Microsoft Development Center Copenhagen’s målrettede arbejde med modtagelse og fastholdelse af de udenlandske medarbejdere betydet, at virksomheden er blevet bedre til at fastholde udenlandske medarbejdere.

Projektstatus januar 2014

Microsoft Development Center Copenhagen videreudvikler løbende sine initiativer i tæt samarbejde med medarbejderne.

Kontakt aktøren

Microsoft Development Center Copenhagen
Frydenlunds Allé 6
2950 Vedbæk


Kontaktperson

Linda Wendelboe
Public Affairs & Brand Manager
T: +45 45 67 80 00
E: lindawe@microsoft.com


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send