Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| mentorfamilier


Sidens værktøjer


Mentorfamilier

Målgruppe

Udenlandsk arbejdskraft og deres familier.

Baggrund og Formål

Projektet Mentorfamilier skal få nydanske medarbejdere og deres familier til at føle sig hjemme i Danmark – på arbejdsmarkedet og i fritiden. Med projektet er det formålet at øge kontakten mellem nydanske og danske familier for derigennem at skabe et fundament for et netværk i virksomheden og lokalsamfundet.

Indhold og aktiviteter

Projektet er en mentorordning, hvor en dansk medarbejder og hans/hendes familie sættes sammen med en udenlandsk medarbejder og dennes familie. Igennem sociale arrangementer tilsigtes det at øge netværksskabelsen og derved højne integrationen af den udenlandske medarbejder og dennes familie.

Geografisk udstrækning

Projektet er foregået lokalt på virksomheder rundt om i hele landet.

Organisering

Foreningen Nydansker har tilrettelagt mentorforløbene. Følgende virksomheder har gennemført et mentorforløb: Danfoss, Kirsebærhavens Plejecenter, Københavns Kommune, Novozymes, Nykredit, PlejeGribskov, Sauer Danfoss, Siemens Flow Instruments og SU-styrelsen. Flere havde ved projektets afslutning planer om at gøre det til en fast bestanddel af integrationsindsatsen af den udenlandske arbejdskraft i virksomheden.  

Resultater og erfaringer

Foreningen Nydansker udarbejdede efter afslutningen på projektet en evalueringsrapport. Den viste at 43 % af de udenlandske arbejdstagere mente, at projektet øgede deres chance for at blive længere end planlagt på deres nuværende arbejdsplads. 38 %. mente, at projektet øgede sandsynligheden for, at de og deres familier ville blive længere tid i Danmark end planlagt.

Hertil kommer at 20 % af de deltagende danskere mente, at projektet øgede chancen for at de blev længere tid på deres nuværende arbejdsplads. Herudover oplevede 76 % af nydanskerne at de opnåede fast venskab med deres danske mentorfamilie, 71 % oplevede at de lærte noget om andre kulturer og 33 % følte at projektet udvidede deres faglige netværk mens 24 % mente at projektet styrkede deres karrieremuligheder.

Endelig var der 7 af 9 deltagende virksomheder, der overvejede at videreføre mentorfamiliekonceptet efter projektperiodens udløb.

Projektstatus januar 2014

Efter projektets afslutning den 1. marts 2009 har fire ud af ni af de deltagende virksomheder valgt at gøre mentorfamilie-ideen til en fast del af fastholdelsesindsatsen.


Kontakt aktøren

Foreningen Nydansker
Sankt Peders Stræde 28C
1457 København K


Kontaktperson
Foreningen Nydansker
T: +45 33 93 43 83
E: info@foreningen-nydansker.dk

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send