Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| lyngby-taarbaek vidensby 2020


Sidens værktøjer


Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020

Målgruppe:

Initiativerne er målrettet udenlandske borgere og studerende. 

Baggrund og Formål:

Et netværk på tværs af aktører, som arbejder med internationale borgere. Netværket har cirka 35 medlemmer fra lokale uddannelsesinstitutioner, private virksomheder og Lyngby-Taarbæk Kommune. Netværket arbejder bl.a. med en forbedring af boligsituationen for internationale studerende og medarbejdere, internationale tilbud på social- og kulturområdet samt engelsksprogede skole- og dagtilbud i kommunen. 

Ambitionen er, at Lyngby-Taarbæk som videns- og universitetsby skal være et internationalt knudepunkt for arbejdskraft, kultur og handel. Lyngby-Taarbæk Kommunes initiativer skal være med til at opfylde Vidensbyens vision om Lyngby-Taarbæk som en videns- og universitetsby. En del af arbejdet omkring Lyngby-Taarbæk Vidensby 2020 er Vidensbynetværket Internationalisering.

Indhold og aktiviteter:

Der afholdes årligt 1-2 velkomstmøder for udenlandske borgere - velkomst ved borgmester og mulighed for at besøge stande, hvor medarbejdere fra kommunen svarer på spørgsmål om eksempelvis borgerservice, danskundervisning, jobsøgning, fritidstilbud samt skoler og pasning af børn. Derudover er der et musikalsk indslag, og efterfølgende serveres sandwich og vand, hvor der er mulighed for at netværke. Ved velkomstmøderne bliver deltagerne bedt om at udfylde et evalueringsskema, så møderne løbende kan for-bedres.

Desuden er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor deltagerne blev spurgt om deres opfattelse af byen, deres behov for fx sociale relationer, deres forslag til, hvordan Lyngby kan blive en mere international by, hvad der kan få dem til at blive, og hvordan de selv gerne vil bidrage til Lyngby-Taarbæk og Danmark.

Der er også udarbejdet en digital velkomstguide på engelsk med lokale og nationale tips, informationer og gode links på Velkomstguide Lyngby-Taarbæk Kommune

Geografisk udstrækning: 

Aktiviteterne foregår i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Organisering: 

Lyngby-Taarbæk Kommune er ansvarlig for de beskrevne initiativer, men samarbejder bredt med lokale aktører fx Vidensbysekretariatet og Vidensbynetværket Internationalisering, hvor virksomheder, uddannelsessektoren og kommunen sammen diskuterer og fin-der løsninger på spørgsmål vedrørende tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. 

  • Velkomstmøder: Der er en medarbejder (Kommunikationskonsulent), der er projektleder for velkomstmøderne, herudover deltager cirka 8-10 øvrige medarbej-dere fra bl.a. biblioteket, borgerservice, jobcenteret, fritidsområdet og pladsanvisningen ved hvert velkomstmøde. Desuden har der deltaget samarbejdspartne-re fra Vidensbysekretariatet, lokale uddannelsesinstitutioner, Lyngby-Taarbæk Frivilligcenter og sprogskoler
  • Hjemmeside: Der er to redaktører (webmaster og kommunikationskonsulent), der udvikler den engelske del af hjemmesiden, herunder den digitale velkomst-guide

Resultater og erfaringer: 

Via spørgeskemaer og under velkomstmøderne har Lyngby-Taarbæk Vidensby fået god feedback fra de udenlandske borgere. 

De er taknemmelige for at blive godt modtaget og få afklaring på egne spørgsmål.

Der er også god feedback fra virksomheder og uddannelsesinstitutioners internationale HR-afdelinger. Disse er også er vigtige i formidlingen af invitationerne til de internationale borgere.

Via projektet er der opstået et frugtbart samarbejde internt i kommunen og på tværs af kommunen, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. 

Projektstatus marts 2013: 

Der bliver i kommunalt regi løbende igangsat større og mindre initiativer målrettet udenlandske borgere - herunder engelsksprogede rundvisninger på Stadsbiblioteket, børneteater, udvikling af den engelske del af hjemmesiden, daginstitutionspladser hvor hoved-sproget er engelsk mv.


Kontakt aktøren

Lyngby Taarbæk Vidensby
Diplomvej 381
2800 Lyngby


Kontaktperson

Signe Ortved Krølner
Kommunikationskonsulent
T: +45 97 34 86
E: sik@ltk.dk

Mette Rønning Steffensen
Projektleder
T: +45 88 70 86 42
E: mrs@vidensby.dk Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send