Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| livinskive


Sidens værktøjer


Livinskive

Ifølge Planstrategi 2009’s afsnit ’Skive – et godt sted at bo’ er målet at nå op på 50.000 indbyggere i Skive Kommune i år 2020 ved at arbejde aktivt med bl.a. modtagelse og fastholdelse af både udenlandsk og dansk arbejdskraft.

Målgruppe:

Målgruppen for Skive Kommunes forskelligartede tiltag er både udenlandsk og dansk arbejdskraft og medfølgende familier i Skiveområdet samt virksomheder, som ønsker at tiltrække, integrere og fastholde udenlandsk arbejdskraft.

Baggrund og Formål:

Ifølge Planstrategi 2009’s afsnit ’Skive – et godt sted at bo’ er målet at nå op på 50.000 indbyggere i Skive Kommune i år 2020 ved at arbejde aktivt med bl.a. modtagelse og fastholdelse af både udenlandsk og dansk arbejdskraft. I 2009 var der 48.300 indbyggere i Skive Kommune og fremskrivninger peger på et befolkningsfald på 100 indbyggere årligt frem til 2020 hvis der ikke gøres en aktiv indsats.

Formålet med Skives Kommunes indsatser er, at nye tilflyttere –udenlandsk såvel som dansk arbejdskraft - oplever at blive taget vel imod i en fase af deres liv, der kan være præget af mange beslutninger og udfordringer, der skal tages stilling til på samme tid. For en børnefamilie kan der eksempelvis være mange praktiske ting at tage stilling til – opstart i dagtilbud, skoleskift, jobskift etc. Dertil kommer de mange sociale/bløde opgaver som at finde en ny omgangskreds, nye legekammerater til børnene etc. 
Målet er, at de nye tilflyttere hurtigere integreres og slår rødder på egnen uden ønske at flytte igen.

Indhold og aktiviteter:

I Skive Kommune arbejdes der med tre trin: tiltrækning, modtagelse og fastholdelse. I forhold til modtagelsen har Skive Kommune formaliseret sin modtagelse med følgende produkter:

  • Tilflytterbrev med indbydelse til det førstkommende velkomstmøde
  • Velkomstmøde med bl.a. officiel modtagelse af borgmesteren og mulighed for at netværke med andre nye tilflyttere.
  • Velkomstpakke med bl.a. et ’oplevelseshæfte’ til egnen.

For ovennævnte tilbud gælder, at de naturligvis også er gældende for bl.a. udenlandsk arbejdskraft. Materialerne er derfor oversat til engelsk, og der er en engelsktalende bosætningskonsulent til stede på selve velkomstmøderne.

I forlængelse af den kommunale modtagelse har Skive Kommune arbejdet sammen med de tre lokalsamfund: Fur, Glyngøre samt Rødding  i Viborg Kommune  . Dette indebærer en formaliseret modtagelse i lokalsamfundene, der ligger i naturlig forlængelse af (eller før) den kommunale modtagelse. Denne lokale modtagelse er gælder både for den udenlandske og den danske arbejdskraft.

Seneste skud på stammen er et formaliseret samarbejde med ca. 20 lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner omkring tiltrækning af arbejdskraft og af borgere til kommunen.
Ét af de konkrete projekter, der er udsprunget af dette nyetablerede samarbejde, er en undersøgelse af, om der kan etableres et samarbejde imellem boligudlejere/ejere og virksomhederne om møblerede lejligheder til nyansatte medarbejdere - udenlandsk såvel som dansk.

Geografisk udstrækning:

Aktiviteterne henvender sig til tilflyttere til hele Skive Kommune og mindre omkringliggende lokalsamfund.

Organisering:

Skive Kommunes arbejde med tiltrækning, modtagelse og fastholdelse er forankret i staben ’Markedsføring og Erhvervsudvikling’.Skive Kommunes arbejde har været en del af det overordnede projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Region Midtjylland, som blev støttet af den Europæiske Socialfond.

Resultater og erfaringer:

I forhold til ovennævnte aktiviteter er der endnu kun få erfaringer specifikt i forhold til udenlandsk arbejdskraft. Ultimo 2013 har Skive Kommune ikke nået deres mål om at vende den faldende befolkningstendens og vokse til 50.000 indbyggere, hvilket må ses i et bredere demografisk perspektiv end blot i forhold til udenlandsk arbejdskraft.

Status januar 2014:

Arbejdet med tiltrækning, modtagelse og fastholdelse er et igangværende initiativ, hvor der konstant er fokus på nye tiltag – også i forhold til målgruppen udenlandsk arbejdskraft.


Kontakt aktøren

Skive Kommune
Torvegade 10
7800 Skive


Kontaktperson

Hanne Greisen
Chef for Markedsføring og Erhvervsudvikling, Skive Kommune
T: +45 99 15 55 45
E: hgre@skivekommune.dk


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send