Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| lifeindenmark.dk


Sidens værktøjer


Lifeindenmark.dk

Målgruppe

Den primære målgruppe for Lifeindenmark.dk er udlændinge, som kommer til Danmark for at arbejde eller studere.

Sekundært henvender portalen sig til de udenlandske arbejdstageres kontaktpersoner i enten virksomheder eller offentlige myndigheder, som har brug for at henvise til en fælles portal, hvor der kan forefindes informationer om det offentlige Danmark.

Baggrund og formål

Baggrunden for projektet er udfordringen i, at der ofte kun kan findes informationer om det offentlige Danmark på dansk.
Det er en udfordring for at kommunikere med de danske myndigheder, samt finde relevante informationer for udlændinge der vil arbejde eller studere i Danmark.

Formålet med Lifeindenmark.dk er derfor, at portalen skal være en guide til en række praktiske informationer, der vedrører den offentlige sektor, og er relevante at kende til, hvis man som udlænding vil til Danmark for at arbejde eller studere.

Indhold og aktiviteter

Portalen har fire brugerrettede emneindgange med opdaterede informationer og relevante selvbetjeningsløsninger inden for hvert emneområde:

  • Coming to Denmark
  • Living in Denmark
  • Leaving Denmark
  • Cross borders

Geografisk udstrækning

Lifeindenmark.dk er et fællesoffentligt projekt med repræsentanter fra flere statslige myndigheder, kommuner og private.

Organisering

Digitaliseringsstyrelsen er hovedansvarlig for portalen.
Indholdet er dog blevet til i samarbejde med flere statslige, kommunale og private aktører, heriblandt:
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Udenrigsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Aarhus Kommune, Københavns Kommune, SKAT, ATP/Udbetaling Danmark, Statsforvaltningen, International Citizen Service, Kommunernes Landsforening og Consortium for Global Talent.

Resultater og erfaringer

Lifeindenmark skal evalueres og brugertestes ultimo 2014.

Projektstatus

Portalen har eksisteret siden november 2012.
Besøgstallet har været stigende siden lanceringen. Det er næsten fordoblet fra maj 2013 med 14.303 besøg til maj 2014 med 26.218 besøg. Der var besøgsrekord i marts måned 2014 med 37.763 besøg.

 


Kontakt aktøren
lifeindenmark

Digitaliseringsstyrelsen
Landgreven 4
1301 København K


Kontaktperson

Jeanette Leah Vinther
Kontor for borger.dk
T: +45 41878712
E: jevin@digst.dk

  


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send