Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| lego


Sidens værktøjer


Lego Koncernen

Målgruppe

Højtuddannede, udenlandske arbejdstagere, der er ansat i LEGO Koncernen samt medfølgende partnere.

Baggrund og Formål

På globalt plan har LEGO Koncernen i dag omkring 10.000 medarbejdere, hvoraf næsten 4000 er ansat i Danmark. Der er flere end 200 udenlandske medarbejdere på fast kontrakt i Danmark.

Rekruttering og fastholdelse af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft har været på dagsordenen i LEGO Koncernen i mange år. I 1999 startede man med at rekruttere udenlandske designere. Efterhånden er der opstået et øget behov for andre typer af udenlandsk arbejdskraft i LEGO Koncernen, og andre afdelinger havde behov for at få indsigt i erfaringerne fra indsatsen overfor udenlandske designere.

Formålet er at lette indgangen til det danske samfund, og det gøres blandt andet ved at sætte de nytilkomne godt ind i de danske forhold. Det kan være hjælp til at forstå hvordan a-kassesystemet fungerer, reglerne for arbejds- og opholdstilladelse og registrering hos relevante danske myndigheder. Mange af de nye udenlandske medarbejdere har medfølgende ægtefæller. Derfor introducerer koncernen også medarbejderne for Workindenmark, der kan være behjælpelige med at undersøge, hvilke jobmuligheder, der er for den nytilkomnes partner.

Indhold og aktiviteter

Lego Koncernen har mange forskellige initiativer, der er målrettet udenlandsk arbejdskraft og deres familier.

  • Expatriate Club: I 2007 dannede LEGO en Expatriate Club. Klubben har til formål at skabe et socialt netværk mellem de danske og udenlandske medarbejdere. I klubben er der forskellige arrangementer så som besøg på forskellige attraktioner rundt om i landet. Der afholdes også forskellige kulturelle arrangementer som fx traditionel dansk jul eller Thanksgiving.
  • Sprogkurser uden for arbejdstiden: Danskundervisning i samarbejde med et lokalt sprogcenter
  • Samarbejde med Workindenmark: LEGO præsenterer deres nye medarbejdere for Workindenmark og har blandt andet samarbejdet med Workindenmark om at lave en rekrutteringsworkshop i Kolding for medfølgende partnere
  • Kulturtræning: I samarbejde med en ekstern partner afholder LEGO en workshop, hvor de nytilkomne introduceres til det danske samfund og baggrunden for danske værdier, som fx det høje tillidsniveau vi har til hinanden
  • Hands-on sessions om SKAT: Praktiske sessioner, hvor de udenlandske medarbejdere sidder i et computerlokale og får hjælp af en skattekonsulent til at udfylde forskudsopgørelse og årsopgørelse

Organisering

Initiativerne drives og ledes af HR-afdelingen Global Mobility i LEGO Koncernen. Nogle af medarbejderne driver også selv nogle initiativer, som fx en art workshop, hvor nogle af medarbejderne i designafdelingen underviser de andre i, hvordan man tegner.

Resultater og erfaringer

LEGO Koncernen har haft succes med at fastholde udenlandske medarbejdere. Siden 1999 har 18 internationale medarbejdere holdt 10 års jubilæum.
Der er god opbakning til Expatriate Club både fra de danske og udenlandske medarbejdere. Klubben har ca. 350 medlemmer ud af de i alt 3861, der arbejder i Billund. Ca. 1/3 af klubbens medlemmer er danskere.
Der er god opbakning til arrangementerne i Expatriate Club: 70 deltog i årets traditionelle danske julemiddag.
Der har været stor efterspørgsel på sprogkurserne. I begyndelsen blev sprogkurserne afholdt i LEGO Koncernens egne lokaler, men grundet den store efterspørgsel bliver kurserne nu afholdt på en lokal skole i området.

Projektstatus januar 2014

Alle aktiviteter i Lego Koncernen er igangværende.


Kontakt aktøren

Lego
Åstvej 1
7190 Billund


Kontaktperson

Vivian Maibritt Høgh Viskum
Global Mobilty Manager
T: +45 79 50 69 99 
E: Vivian.Viskum@lego.com  


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send