Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| kommet for at blive


Sidens værktøjer


Kommet for at blive

Målgruppe: 

Målgruppen er politiske beslutningstagere samt virksomheder, der enten allerede har eller planlægger at ansætte udenlandske medarbejdere i Danmark.

Baggrund og Formål:

Pjecen er udgivet i 2008, og den er tænkt som et inspirationskatalog med 7 konkrete tiltag til at forbedre fastholdelsen af udenlandske medarbejdere. 
Pjecen identificerer tre overordnede udfordringer for virksomheders fastholdelse af udenlandske medarbejdere: skatteniveauet; praktiske problemer i forbindelse med tilflytning til Danmark; samt den sociale kontakt med danskere. Pjecen retter sig mod de to sidstnævnte udfordringer. 

Indhold og aktiviteter:

Pjecen indeholder syv råd til en bedre fastholdelse af udenlandske medarbejdere:

  1. Støtte til projekter om udenlandsk arbejdskraft
  2. Netværksdannelse
  3. Styrket sprogundervisning
  4. Fasttrack for anerkendelse af udenlandske uddannelser
  5. Virksomhedsnetværk med jobbørs til medrejsende ægtefæller
  6. Nem adgang til det offentlige
  7. Flere internationale skoler eller modtageklasser

Geografisk udstrækning:

Pjecen er rettet mod nationale politiske beslutningstagere samt virksomheder, der be-skæftiger højtuddannede, udenlandske medarbejdere. 

Organisering: 

Publikationen er udarbejdet af Danmarks Vækstråd.


Kontakt aktøren

Dansk Vækstråd
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K


Kontaktperson

Anne Christine Lyder Andersen
Fuldmægtig
T: +45 33 90 33 50 
E: acr@evm.dk 


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send