Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| internationale skoler i danmark


Sidens værktøjer


Internationale Skoler i Danmark

Målgruppe

Børn og unge af udenlandske arbejdstagere i Danmark

Baggrund og Formål

Formålet med de internationale skoler er at gennemføre undervisning på andre sprog end dansk. Det er forskelligt, om det er hele skolen eller kun dele af den som er international.

Fælles for alle er deres status som frie grundskoler som af Undervisningsministeriet har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk. På alle skoler bortset fra de to københavnske skoler Prins Henriks Skole (fransk) og Sankt Petri Skole (tysk), foregår undervisningen på engelsk.

Indhold og aktiviteter

Undervisning på et andet sprog end dansk fra 0. til 10. klassetrin og enkelte steder også på ungdomsuddannelserne.

Geografisk udstrækning

Der findes internationale skoler i alle regioner. I Region Hovedstaden ligger der ni internationale skoler, i Region Midt ligger der fem, i Region Syd er der syv, i Region Nord en og i Region Sjælland findes tre internationale skoler. 

Organisering

De internationale skoler går under betegnelsen frie grundskoler og kan derved dække over friskoler, realskoler, lilleskoler og privatskoler. Fælles for dem alle er, at der opkræves egenbetaling som fastsættes af den enkelte skole.


Kontakt aktøren

Ministeriet for Børn og Undervisning
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send