Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| international tuesday


Sidens værktøjer


International Tuesday

Målgruppe

Udenlandske medarbejdere og deres familie i Roskilde og omegn samt danskere.

Baggrund og Formål

Projektet International Tuesday blev til i samarbejde med Foreningen Nydansker i forbindelse med projekt Welcometo.dk, som blev støttet af det tidligere Integrationsministerium. Projektet  havde opstart i oktober 2010.

International Tuesday er et mødested for udenlandske medarbejdere og studerende i Roskilde-området.

Mødestedet skal være med til at udvide de internationale medarbejdere og studerendes sociale netværk i lokalområdet med det formål at sikre bedre integration. En bedre integration skal medvirke til at forhindre, at de udenlandske arbejdstagere tager hjem før tid, fordi de (og deres familier) ikke trives. Specielt kan de medfølgende ægtefæller/partnere have svært ved at få et socialt netværk, og især er det vanskeligt, at skabe et netværk med danskere, og netværk er afgørende, for dem, der ønsker at få et job i Danmark.

Indhold og aktiviteter

International Tuesday afholdes den første tirsdag i hver måned. Ofte på Cafe Gimle i Roskilde, men lige så ofte andetsteds i Roskilde eller omegn. Caféen er fx også blevet afholdt med et besøg hos et bofællesskab i Himmelev og på projekt INSP! i Roskilde, som er byens kreative sted med et internationalt islæt. Den efterhånden faste kerne af deltagere (12-15 stk.) inviterer gerne resten af gruppen hjem til sig til en hyggelig aften.

Konceptet er enkelt: uforpligtende socialt samvær, man deltager hvis man har lyst, og alle er velkommne. Som regel koster det kun egen forplejning.

Geografisk udstrækning

Netværksaktiviteterne tager sit udgangspunkt i Roskilde og lokalområdet omkring Roskilde.

Organisering

Projektet ledes af Roskilde Kommune, Jobcenter Administration, Rådhusbuen 3, 4000 Roskilde.

Resultater og erfaringer

Den oprindelige idé var at koble expats og danskere med det formål, at de kunne berige hinanden kulturelt, og at danskere (evt. hele familien) kunne fungere som socialt hjælpenetværk for de udenlandske familier.

Det viste sig at være vanskeligt at tiltrække danske familier i det forventede omfang. Til gengæld er de danskere, der møder op trofaste og rigtig glade for at  at være sammen med de udenlandske arbejdstagere, der kommer. Enkelte er begyndt at ses til arrangementer  de selv står for.

Projektstatus (august 2012)

Projektet begyndte i oktober 2010 og er i dag forankret blandt en fast skare på 12-15 deltagere, som primært er expats. Møder og arrangementer organiseres i dag via gruppen "Internationals Roskilde" på Facebook.


Kontakt aktøren

Roskilde Kommune,Jobcenter Administration
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde


Kontaktperson

Liselotte Petersen
Projektleder
T: + 45 46 31 79 65 / 28 99 07 19
E: liselottep@roskilde.dk


Læs mere

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send