Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| international talent lab


Sidens værktøjer


International Talent Lab

Målgruppe:

Målgruppen for International Talent Lab er internationale arbejdstagere i København samt københavnske SMV’er, som ønsker at opnå adgang til nye eksportmarkeder.

Baggrund og Formål:

International Talent Lab er et talentprogram for arbejdsløse, højtkvalificerede udenlandske arbejdstagere bosat i København, som Københavns Erhvervsservice hidtil har gennemført to gange i 2013.

Projektet er startet ud fra et ønske om at hjælpe deltagerne med at finde beskæftigelse gennem et samarbejde med danske SMV’er. Samtidigt sigter projektet mod at hjælpe virksomhederne med at blive konkurrencedygtige på det internationale marked.

Indhold og aktiviteter:

Programmet matcher højtuddannede udenlandske arbejdstagere bosat i Københavns Kommune med lokale SMV’er. Projektet retter sig mod SMV’er inden for den kreative sektor, greentech-sektoren samt informations- og kommunikationsteknologi-sektoren.

Virksomhederne kan få hjælp af de internationale talenter på to måder; gennem et generelt konkurrenceforløb eller gennem hjælp til en specifik opgave i virksomheden:

Generelt konkurrenceforløb

I konkurrenceforløbet præsenterer virksomheden en generel problemstilling til alle talenterne. Det kan fx være udfordringer i forbindelse med markedsføring, eksport eller lignende. Deltagerne skal så skrive en plan med løsningsforslag, og de bedste forslag bliver udvalgt og præsenteret for virksomheden. På den måde får virksomhederne mange højt kvalificerede inputs til en generel udfordring.

Specifik opgave

Virksomhederne kan også få hjælp til en specifik opgave af udvalgte talenter. Det kan fx være en virksomhed, som vil opstarte eksport til et specifikt land, som får hjælp af talenter med de rette kompetencer til netop den opgave. De udvalgte talenter får mulighed for at stille spørgsmål til opgaven og skal derefter udarbejde en konkret plan for at løse udfordringen.

Som en del af programmet får talenterne løbende vejledning fra erhvervs- og eksportvejledere, hvilket sikrer, at løsningsforslagene har en høj faglig kvalitet. Vejledningen handler bl.a. om at udarbejde eksport- og projektplaner samt at kunne sælge sine idéer til en virksomhed.

Geografisk udstrækning:

Programmet er for internationale arbejdstagere og SMV’er i Københavns Kommune.

Organisering:

Københavns Erhvervsservice organiserer og finansierer International Talent Lab.

Resultater og erfaringer:

Programmet har kørt i to omgange, og der har samlet set deltaget flere end 100 internationale talenter og 12 virksomheder. Talenterne har gennem forløbet udviklet 20-25 konkrete eksportplaner til virksomhederne. Omkring halvdelen af de internationale talenter, som udarbejdede eksportplaner, har efterfølgende været i kontakt med virksomheden om fremtidig ansættelse.

Såvel talenter som virksomheder har været meget positive overfor programmet. Talenterne har oplevet det som værende positivt, at de gennem forløbet får et kompetenceløft, ligesom de får direkte kontakt med potentielle arbejdsgivere. Desuden opleves programmet som en øjenåbner for talenternes jobmuligheder i hovedstadsområdet.
Tilsvarende oplever virksomhederne, at de gennem programmet får mulighed for at præsentere sig selv og sine produkter, hvilket potentielt kan skabe nye kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere . Desuden kræver programmet ikke mange ressourcer at deltage i.

Projektstatus januar 2014:

Talentprogrammet gennemføres igen i 2014.


Kontakt aktøren
Internationaltalentlab

Københavns Erhvervsservice
Njalsgade 13
2300 København S


Kontaktperson

Virginie Morlet
Creative Sector
T: +45 24 52 82 10
E: vcm@erhverv.kk.dk

Zikoh Kouassi-Zessia
Greentech Sector
T: +45 21 99 68 85
E:a27v@erhverv.kk.dk


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send