Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| international staff mobility (ism) på københavns universitet


Sidens værktøjer


International Staff Mobility (ISM) på Københavns Universitet

Målgruppe

ISM henvender sig til udenlandske forskere og ph.d. stipendiater samt personaleadministratorer ved Københavns Universitet og forskere, som skal udstationeres i udlandet. 

Baggrund og Formål

ISM rådgiver i forhold til ansættelsesforhold, ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse/EU-opholdsdokument, tilmelding til folkeregisteret, oprettelse af bankkonti, skat, social sikring, tilmelding til danskkurser og fritidsaktiviteter, tilmelding af medfølgende børn til daginstitutioner og skoler.

Indhold og aktiviteter

På hjemmesiden er der omfattende praktisk information, ligesom ISM står for velkomstkurser og dansk kurser samt andre aktiviteter som letter etableringen i Danmark for målgruppen.

ISM’s events spænder lige fra informationsmøder om årsopgørelsen til en stor julefest med gaver til børnene og and og risalamande i festsalen. Endvidere hjælpes med udfærdigelse af ansættelseskontrakter til alle udenlandske forskere og ph.d. stipendiater, og ISM er således også et internt rådgivningsorgan.

Herudover er der oprettet 3 forskellige netværks. ISM netværket har til formål at skabe kontakt mellem de internationale medarbejdere på universitetet. ISM Spouse netværket arrangerer events af forskellig karakter for partnerne til de udenlandske medarbejdere. International Mentor Network formidler kontakt mellem danske medarbejdere og udenlandske medarbejdere igennem sociale arrangementer. Hver torsdag fra 10-14 er der ISM Café på projektets adresse Nørregade 10.

Geografisk udstrækning

Projektet foregår i København.

Organisering

International Staff Mobility er en international HR-afdeling under Københavns Universitets centraladministration. 

Resultater og erfaringer

ISM’s events er for alle internationale forskere og deres medfølgende familie, og de er ifølge projektlederen en stor succes. Mange af de udenlandske forskere er rigtig glade for, at både de og deres partnere får invitationer til sociale arrangementer, og der er generelt god opbakning.

Deltagerantallet varierer fra 30-200 deltagere. Det er erfaringen, at de sociale arrangementer i høj grad hjælper med at udvide de udenlandske forskeres netværk.

Projektstatus august 2014

Projektet er igangværende.


Kontakt aktøren

Københavns Universitet
Nørregade 10
1017 København K


Kontaktperson

Vivian Tos Lindgaard
Chefkonsulent
HR & Organisation, International Staff Mobility
T: +45 35 32 22 97
E: interstaff@adm.ku.dk


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send