Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| international society, herning - ikast-brande


Sidens værktøjer


International Society, Herning - Ikast-Brande

Målgruppe

Projektet retter sig mod folk, som har en interesse i at blive en del af et internationalt netværk. Dette kan være udenlandske arbejdstagere/studerende og deres familier, såvel som danskere og danske virksomheder.

Baggrund og Formål

Projektet stræber efter at skabe et bredt socialt netværk for de internationale arbejdstagere i lokalområdet. Herudover er det en målsætning at bygge bro mellem udenlandske arbejdstagere, kommune, arbejdsgiver og det lokale samfund generelt. 

Kernen i netværket er events og formålet med disse er at give indsigt i lokalområdet og i danske traditioner og skabe relationer til ligesindede.

Indhold og aktiviteter

International Society laver forskelligartede sociale events ca. hver 3. uge for udlændinge og internationalt orienterede danskere. Det kan være middage, sportsarrangementer, oplysende foredrag m.m.

Derudover arrangeres en række faste ugentlige aktiviteter såsom Wednesday Hygge på en pub, Sportsaften i DGI huset, Basketball og en brætspilsaften. Til hver event blandes deltagerne, så de lærer nye mennesker at kende, og det er muligt at deltage uden at kende nogen på forhånd.

Invitationerne sendes ud til medlemmerne og til nye potentielle medlemmer via virksomheder, uddannelsesinstitutioner og Lærdansk. Der blev i starten lagt et stort arbejde i at finde de udlændinge, der er i området, men nu er der blevet skabt et overblik og der er god respons, når der sendes invitationer ud. Virksomhederne er også gode til at give forslag og tilbagemeldinger.

International Society har også en facebookside, hvor det er muligt for at holde sig opdateret på events, samt networke med andre internationale arbejdstagere i området.

Geografisk udstrækning

International Society dækker området omkring Herning og Ikast-Brande.

Organisering

International Society drives af en gruppe frivillige udlændinge og danskere med opbakning fra Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande. Efter det første år har de frivillige overtaget stort set alle opgaver. Behovet for opbakning svinger meget over tid, og er meget afhængigt af planlægningsgruppens engagement.

Projektet er en del af det overordnede projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft i Region Midtjylland, som støttes af den Europæiske Socialfond.

Resultater og erfaringer

International Society startede i februar 2010 og i løbet af det første år deltog mere end 600 forskellige udlændinge i netværkets events. Nogle af de mest populære events er Cook'n talk, Skøjteløb, Mortens aften, og Julefrokost. Ved den type events kommer der typisk mellem 50 og 120 deltagere.

Deltagerne er ressourcestærke udlændinge, der typisk arbejder for en virksomhed i området, er medfølgende ægtefælle eller gift med en dansker. Der er også enkelte studerende. Derudover deltager der også en del internationalt orienterede danskere.

Siemens Wind Power er den virksomhed i området, der har flest udenlandske medarbejdere, og de er dermed også godt repræsenteret i netværket. Men også Bestseller, Vestas, Hospitalet m.fl. er repræsenteret.

Generelt er tilbagemeldingerne fra virksomhederne, at de er rigtigt glade for International Society. De oplever, at det er et godt tilbud, de kan give til deres medarbejdere.

De tilbagemeldinger, der er fra deltagerne er, at mange har skabt et privat socialt netværk med personer, som de har lært at kende gennem International Society. Alligevel fortsætter de med at komme til events, idet de kan møde både dem, de kender og nye mennesker, der lige er kommet til området. Der er en rigtig god dynamik i netværket på grund af balancen mellem nyankomne og "faste" medlemmer.

Projektstatus august 2014

International Society, Herning - Ikast-Brande blev oprettet i februar 2010 og netværket er stadig aktivt.


Kontakt aktøren

International Society
Birk Centerpark 40
7400 Herning


Kontaktperson

Patti Grønborg
E: patti@internationalsociety.dk


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send