Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| international community


Sidens værktøjer


International Community

Målgruppe

Hovedmålgruppen for International Community er højtuddannet udenlandsk arbejdskraft og medfølgende familier i Aarhus-området.

Baggrund og Formål

International Community blev etableret af Erhverv Aarhus i samarbejde med Aarhus Kommune, Aarhus Universitet og en række virksomheder med fokus på international arbejdskraft.

International Community er Erhverv Aarhus’ netværk for virksomheder med en international profil og for udenlandsk arbejdskraft.

Netværket understøtter erhvervslivets rekruttering, modtagelse og fastholdelse af højtuddannet international arbejdskraft og arbejder for at styrke Aarhus og omegn som et attraktivt område for internationale medarbejdere og deres familier.

Indhold og aktiviteter

International Community udvikler hele tiden deres aktiviteter og afprøver nye måder at arbejde på.

De indsatser, der nævnes herunder, er således kun et udpluk og et øjebliksbillede af, hvordan International Community arbejder.

 • Social og faglig netværksportal for international arbejdskraft og partnere:
  International Communitys netværksportal www.internationalcommunity.dk for internationale medarbejdere og medfølgende partnere i Aarhus-området synliggør faglige og sociale arrangementer. Netværksportalen informerer om praktiske forhold som kontakt til offentlige myndigheder, boligforhold, børnepasning og uddannelsesmuligheder. International Community er desuden til stede på Facebook, hvilket giver medlemmerne mulighed for at netværke og følge med i International Communitys aktiviteter.  
 • Professionelle og sociale events:
  International Comunitys arrangementer målrettet internationale medarbejdere og medfølgende ægtefæller giver disse viden om livet i Danmark, dansk kultur, styrker det fælles netværk og skaber social kontakt til danskerne. Herudover tilbydes faglige arrangementer i form af eksempelvis CV- og ansøgningskurser. Senest har International Community i samarbejde med blandt andre Aarhus Festuge, Arla, Grundfos og Aarhus Universitet afholdt velkomstreceptionen Expat Reception med over 650 deltagere. Derudover er International Community initiativtager til ”Inviter verden indenfor”, som handler om at facilitere søndagskaffemøder mellem danskere og internationale tilflyttere. I foråret 2013 blev der på en enkelt søndag afholdt 50 møder i Østjylland, mens der i efteråret 2013 blev afholdt ca. 100 møder over hele Region Midtjylland.
 • Virksomhedernes ekstra ressource:
  For virksomhederne og HR-afdelingerne er International Community en ekstra ressource, der muliggør en effektivisering af arbejdet med at tiltrække, modtage og fastholde internationale medarbejdere og medfølgende familier. International Community tilbyder konkret og relevant viden om arbejdet med international arbejdskraft og deler best practice løsninger eksempelvis via publikationer og events. Herudover findes et netværk, hvor virksomhederne kan mødes på tværs af brancher, udveksle erfaringer og gå sammen i en fælles indsats for at forbedre forholdene for international arbejdskraft samt styrke regionens internationale profil.
 • Tværkommunalt samarbejde:
  Erhverv Aarhus/International Community blev fra 1. marts 2012 leder og koordinator af frontløber projektet ”Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft ll”, der omfatter alle 19 kommuner i Region Midtjylland.
 • Nationalt samarbejde:
  International Community er partner i projekt Talent Attraction Denmark, som har til formål at brande Danmark som det foretrukne land at arbejde og bo i over for internationale medarbejdere. Projektet udvikler fælles værktøjer og kampagner baseret på virksomheders erfaringer og best-practice-løsninger til fordel for virksomheder af alle størrelser. Projektledelsen er forankret i Copenhagen Capacity i tæt samarbejde med partnergruppen, som består af kommunikations- og er-hvervskonsulenter fra International Community, Aarhus Kommune og Københavns Kommune.
 • Møder med interessenter:
  Udover at vedligeholde den tætte kontakt til medlemsvirksomhederne, afholder International Community løbende en række møder med virksomheder, myndigheder, interesseorganisationer og foreninger for at skabe viden og interesse for International Community og arbejdet med international arbejdskraft.
 • Velkomstpakke:
  International Community har i samarbejde med Aarhus Kommune udarbejdet en velkomstpakke på flere sprog til internationale borgere, den såkaldte 70/30 model. 70 % af indholdet er fælles, mens kommunerne vedligeholder de resterende 30 % med kommunespecifik information.
 • Ugentligt nyhedsbrev:
  En af de primære kanaler for kommunikation med målgruppen er det ugentlige nyhedsbrev. I dette kan medlemmerne læse om relevante events, nye tiltag og information af generel interesse for målgruppen. Nyhedsbrevet sendes ud hver torsdag til 2.300 modtagere.
 • Inspirationsmateriale til virksomheder og internationale tilflyttere:
  International Community udvikler løbende publikationer og andet materiale mål-rettet både virksomheder organisationer og internationale tilflyttere. Senest har International Community udsendt magasinet ”Insight & Influence – How to excel in global mobility”, som fokuserer på virksomhedernes tiltrækning, modtagelse, fastholdelse og afsked med internationale medarbejdere. Dertil kommer bogen ”Coming to Denmark - Our stories”, der består af en række personlige historier skrevet af internationale medarbejdere og medfølgende partnere, som deler deres erfaringer med at arbejde og leve i Danmark. Publikationen kan bruges som et værktøj i rekrutteringsprocessen eller til allerede ansatte internationale medarbejdere og deres familie, da historierne giver et realistisk billede af de udfordringer og muligheder, som internationale generelt oplever i Danmark.

Geografisk udstrækning

International Communitys aktiviteter foregår primært i Region Midtjylland. Dog arbejdes der tæt sammen med landsdækkende organisationer som Consortium for Global Talent, American Chamber of Commerce, Expat in Denmark, Novum, Copenhagen Capacity, Foreningen Nydansker m.fl. 

Organisering:

International Community blev etableret i maj 2008 under Erhverv Aarhus. Erhverv Aarhus er et bredt erhvervsnetværk bestående af ca. 500 private og offentlige virksomheder og organisationer. International Community er etableret på initiativ fra en række virksomheder. Idéen opstod via andre netværk, hvor virksomhederne mødes og drøfter muligheder og udfordringer. I dag indgår Vestas, Danisco, Aarhus Universitet, Arla Foods, DuPont samt Bestseller i International Communitys Advisory Board med direktør Karina Boldsen fra Vestas som formand. International Community har ca. 2.400 medlemmer som inklu-derer både virksomheder, internationale arbejdstagere, medfølgende ægtefæller og internationale danskere. International Community støttes af midler fra medlemsvirksomhe-derne og fra Den Europæiske Socialfond.

Resultater og erfaringer

International Community var i december 2009 initiativtageren bag Danmarks første One Stop Shop, som viste sig at være en stor succes. Initiativet vakte meget opmærksomhed i hele landet med en massiv pressedækning, og initiativet er nu videreført i de fire nationale International Citizen Service.

Der har været stor opbakning til de talrige arrangementer som International Community har stået for. Alene i 2012 afholdt International Community 74 arrangementer med mere end 3.100 deltagere.

Herudover har International Community udgivet en række publikationer, som sætter fokus på målgruppens behov samt på eksisterende barrierer for modtagelse og fastholdelse af international arbejdskraft. International Community har opnået særdeles god pressedækning i perioden 2008-2012, hvor det er blevet til mere end 200 indlæg i forskellige medier.

Endelig vandt International Community Aarhus Kommunes integrationspris 2012 for ind-satsen for at bygge bro mellem internationale medarbejdere og østjyske virksomheder.

Projektstatus januar 2014

International Community er en kontinuerlig organisation.

Godt eksempel

 • International Community er udvalgt som et godt eksempel - læs mere International-Community

 • Velkomstpakke som en 70/30 model er udvalgt som et godt eksempel - læs mere Velkomstpakke-som-70-30-model

 • Bogen ”Coming to Denmark - Our Stories” er et initaitiv – læs mere her.


Kontakt aktøren

International Community
Nordhavnsgade 4
8000 Aarhus C


Kontaktperson
Tiny Maerschalk
Project Manager
T: +45 86 12 72 00
E: tm@internationalcommunity.dk

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send