Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| international house


Sidens værktøjer


International House

Målgruppe

Udenlandske arbejdstagere i Københavnsområdet samt udenlandske ansatte og gæsteforelæsere ved Københavns Universitet og Rigshospitalet.

Baggrund og Formål

I International House Copenhagen, der er lokaliseret i centrum af København, har man under et tag samlet relevante kommunale forvaltninger, statslige organisationer, private virksomheder og Københavns Universitets services for udenlandske medarbejdere og gæsteforelæsere.

Formålet med International House er at gøre det nemmere for udenlandske arbejdstagere, ægtefæller og studerende at flytte til og blive boende i Danmark. Målet er at lette tilflytningen både under ankomst og i det efterfølgende hverdagsliv i Danmark. International House tilbyder en fuld pakke til internationale borgere, hvor der ydes hjælp med alt relevant papirarbejde, jobsøgning og netværk. Ved at tilbyde disse services håber aktørerne bag International House at bidrage til at tiltrække flere kvalificerede udenlandske arbejdskræfter til landet.

Indhold og aktiviteter:

I International House tilbydes udenlandske tilflyttere fire services:

 • hjælp til papirarbejde og praktiske forhold
 • opbygning og udvidelse af faglige og sociale netværk
 • jobsøgning
 • midlertidigt ophold på husets ’researcher hotel’.

International House huser blandt andet International Citizen Service East, et af Danmarks fire service centre for internationale borgere. Her kan man henvende sig som udlænding og få et dansk cpr-nummer, skattekort, og arbejds- og opholdstilladelse ved kun ét besøg. International House arrangerer også 20-30 årlige events for udenlandske arbejdstagere, der som oftest drejer sig om København eller Danmark. Disse arrangementer fungerer som en networking mulighed – både for udlændinge og danskere. Huset afholder endvidere arrangementer om kommunalpolitik med indbudte politikere, der afholdes i København Universitets festsal på Vor Frue Plads.

Nogle af de private firmaer i huset er specialiserede i tilbud til de medfølgende ægtefæller, og kan tilbyde hjælp til netværk, praktiske omstændigheder og karrieremuligheder.

Derudover kan International House hjælpe udenlandske studerende med at finde et studiejob, ligesom de arrangerer ’borgerservice2go’, hvor udenlandske studerende får ordnet alt deres papirarbejde på én dag på Københavns Universitets kontorer.

Københavns Universitet ejer og driver et forskerhotel med 32 værelser som en del af International House. Hotellet drives af Hotel Cabinn Scandinavia og kan lejes af udenlandske ansatte og gæsteforelæsere ved Rigshospitalet og Københavns Universitet.

Derudover huser International House Københavns Universitets afdeling International Staff Mobility, der tager hånd om alle udenlandske ansattes formelle forhold vedrørende deres ansættelse ved universitetet.

Geografisk udstrækning

International House henvender sig til udenlandske arbejdstagere og deres familie i Hovedstadsområdet. International Citizen Service East dækker Danmark øst for Storebælt.

Organisering

International House er et delt ejerskab mellem Københavns Kommune og Københavns Universitet. Københavns Universitet har deres HR-kontor på syvende etage i huset, mens resten er delt mellem private firmaer, forskellige projekter og forvaltninger under Københavns Kommune og Workindenmark - den statslige indsats for international rekruttering.

International House er et samarbejde mellem: 

 • Copenhagen Business Service (Københavns Erhvervsservice, Københavns Kommune) 
 • Copenhagen Relocations (privat firma, specialiseret i hjælp til tilflyttede udenlandske arbejdstagere og deres familier)
 • CPH International Service (del af Borgerservice, Københavns Kommune, som arrangerer events og står for aktiviteter i loungen) 
 • Department for Culture and Leisure (Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune) 
 • Department for Integration and Language (del af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune) 
 • International Citizen Service (samarbejde mellem kommunen og statlige parter som Workindanmark, SKAT, Statsforvaltningen og Styrelsen for Videregående Uddannelser) 
 • International Staff Mobility (del af central administrationen, Københavns Universitet) 
 • Nem CV (online-værktøj til at lave et professionelt CV, privat firma) 
 • Novum (interesseorganisation for højtuddannede nydanskere, non-profit organisation) 
 • Spousecare (services til ægtefæller til højtuddannede udenlandske arbejdstagere, privat firma) 
 • Trabajo.dk (matcher højtuddannet arbejdskraft i Danmark med virksomheder, privat firma)
 • Workinddenmark (hjælp til udenlandske jobsøgere og danske virksomheder, som ønsker at rekruttere udenlandsk arbejdskraft)

Resultater og erfaringer

CPH International Service oplever stor efterspørgsel på hjælp til papirarbejde og stor tilslutning til network-arrangementer. Arrangementerne i International House er oftest fuldt bookede med ca. 50-70 deltagere. Ved den årlige debat på Vor Frue Plads samler huset omkring 350 udenlandske arbejdstagere om dansk kommunalpolitik.

Københavns Kommunes ’researcher hotel’ har været en populær mulighed for de udenlandske ansatte. 20 værelser er bookede, og man forventer et yderligere indryk på hotellet fremover.

Der er et stort incitament for de private virksomheder i at være til stede i International House. De er meget tæt på forvaltningerne, og den tætte sparring gør det nemmere for dem at forretningsudvikle. Samtidig er de også meget tæt på deres kundegruppe, der alle skal igennem International House for at få et cpr-nummer mv., og mange opholder sig til arrangementer i huset.

Projektstatus januar 2014

International House Copenhagen åbnede i juni 2013, og projektet er igangværende.


Kontakt aktøren

International House Copenhagen
Gyldenløvesgade 11
1600 København V


Kontaktperson

Astrid Palmblad Sarauw
Kommunikationsmedarbejder
T: +45 24 85 67 82
E: as3y@okf.kk.dk


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send