Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| international brainstormers


Sidens værktøjer


International Brainstormers

Målgruppe

Målgruppen er internationale studerende fra det tekniske, samfunds- og naturvidenskabelige område, som har færdiggjort en treårig bacheloruddannelse, og som ønsker at læse en toårig kandidatuddannelse i Danmark. Det er desuden et krav, at de har et ønske om at arbejde i Danmark efter endt studie.

Baggrund og Formål

International Brainstormers er et af de fem projekter under foreningen ”Work Live Stay” som handler om at tiltrække højtuddannet arbejdskraft til region Syddanmark, primært inden for regionens tre primære indsatsområder: Energi, velfærdteknologi og oplevelsesøkonomi. 

International Brainstormers skal være med til at tiltrække flere internationale studerende til Syddansk Universitet og få dem bedre integreret i det danske samfund. Det skal blandt andet ske via en buddy-ordning samt en karrierementor-ordning. 

Endvidere skal de studerende i et projektorienteret praktikforløb i en virksomhed i Region Syddanmark, og det er også hensigten at den studerende kan skrive sit speciale i samarbejde med pågældende virksomhed. På den måde bliver de godt klædt på til det danske arbejdsmarked. 

Indhold og aktiviteter

Kurser under første og andet semester:

 • Job Hunting – Få indblik i det danske arbejdsmarked, samt få værktøjer til at skrive gode jobansøgninger til danske virksomheder 
 • Study skills – Hvordan studiemiljøet fungerer i Danmark
 • Decoding Denmark – Få indblik i dansk kultur  
 • Career and network in Denmark – Jobsøgningsstrategier, networking, teamwork, innovationscamp samt virksomhedsbesøg
Projekt-orienteret praktikforløb:

På 3. semester af den studerendes kandidatuddannelse skal han/hun i et projektorienteret praktikforløb i en virksomhed i Region Syddanmark. På 4. semester skal oplevelsen med praktik fremlægges på dansk.  

Sprogundervisning:

Gennem hele studiet skal den internationale studerende gennemgå danskundervisning udbudt af LærDansk i deres respektive studiebyer. LærDansk tilbyder speciel ”business dansk” så den internationale studerende bliver godt klædt på til det danske erhvervsliv.

Geografisk udstrækning

Studerende, der læser på en række udvalgte kandidatuddannelser på én af Syddansk Universitets campusser i Kolding, Esbjerg, Sønderborg eller Odense, har mulighed for at blive optaget på programmet.

Organisering

Region Syddanmark, EUs Socialfond samt Syddansk Universitet støtter projektet økonomisk. Projektet har en styregruppe og arbejdsgruppe, som består af diverse repræsentanter fra Syddansk Universitet, en projektleder som har sin daglige gang på Syddansk Universitet, samt et projektteam bestående af virksomhedskonsulenter fra SDU Erhverv, en karrierevejleder, samt en repræsentant fra SDUs internationale kontor og kommunikation.

Resultater og erfaringer

Projektet er endnu i en tidlig fase i forhold til projektforløbet. På nuværende tidspunkt tegner der sig dog et billede af meget engagerede studerende med stort potentiale. I forhold til kurserne på International Brainstormers har de vist sig meget relevante for de studerende. Derfor overvejes det også at lave en ”light”-udgave, som kan udbydes til andre internationale studerende. Projektets markedsføring har været en succes generelt for SDU, men man havde håbet på flere specifikke ansøgninger til ordningen. Derfor er projektgruppen gået i gang med at genoverveje markedsføringen i forhold til næste års optag. Projektet skal desuden have synliggjort at de optagede studerende på Internatio-nal Brainstormers får et helt unikt og meget stærkt alumnenetværk.

Projektstatus januar 2014

 • 50 ansøgninger til første hold
 • 32 studerende optaget på første hold
 • 99 % deltagelse på kurserne
 • 22 fra første hold opstartet i praktikforløb
 • 90 Ansøgninger til andet hold
 • 58 studerende optaget på andet hold
 • 9.888 ”likes” på Facebook
 • 46 syddanske virksomheder koblet til projektet.

Kontakt aktøren

International Brainstormers
Campusvej 55
5230 Odense M


Kontaktperson

Bjarke S. Christoffersen
Projektleder
T: +45 65 50 10 36
E: bsch@sdu.dk


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send