Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| interresource


Sidens værktøjer


InterResource

Målgruppe

Projektet har to målgrupper. Dels virksomheder som mangler arbejdskraft, og som har planer om at samarbejde med udenlandske studerende og ansætte udenlandsk arbejdskraft til at dække dette behov. Dels udenlandske studerende, som kan få hjælp med at skabe et professionelt netværk i Danmark og guide dem i deres søgning efter studierelevante jobs, projekter, praktik undervejs i studiet samt fuldtidsjobs.

Baggrund og Formål

InterResource formidler kontakt mellem udenlandske studerende og lokale virksomheder. Formålet er dels at klæde de studerende på til mødet med virksomhederne og dels at opfordre virksomheder til at se mulighederne i at samarbejde med studerende, som har en anden kulturel baggrund. De studerende kan give konkret og unik værdi til virksomhederne, når virksomheder eksempelvis vil opsøge internationale markeder, hvor de studerende har særlige fordele i kraft af deres baggrund eller deres viden.

Indhold og aktiviteter: Inter Ressource er et netværk som formidler kontakt mellem mere end 3000 udenlandske bachelor- eller kandidatstuderende fordelt på over 60 nationaliteter og lokale virksomheder. Virksomheder, som efterspørger udenlandsk arbejdskraft eller samarbejde med udenlandske studerende, kan i første omgang få opslaget på www.jobbank.au.dk, hvorefter InterResource yderligere sørger for at videreformidle det i netværket (primært via deres facebook-side og maillister).

For at skabe kontakt mellem de studerende og virksomhederne bruger InterResource følgende metoder:

  • Længerevarende samarbejder med virksomheder (eksempelvis længerevarende mentorforløb hvor studerende gennem hele uddannelsen arbejder for en virksomhed)
  • Karrierearrangementer for de studerende, med fokus på fx CV- og ansøgningsskrivning og kompetenceafklaring
  • CompanyDating, hvor virksomheder og studerende møder hinanden
  • Virksomhedsbesøg
  • Brochure til virksomheder

Geografisk udstrækning

Projektet foregår blandt virksomheder og studerende i Region Midt.

Organisering

InterResource er et samarbejde mellem de tre århusianske vidensinstitutioner Aarhus Universitet, AU Herning og Arkitektskolen Aarhus. Herudover er Studenterhus Aarhus partner i projektet. Projektet er delvist finansieret af EU-midler gennem den europæiske socialfond.

I 2009 beskæftigede InterResource én fuldtidsansat projektleder, en studentermedhjælper og 5 medarbejdere, som arbejdede på projektet, som en del af deres job. I dag er der yderligere to studentermedhjælpere og en praktikant tilknyttet. Den oprindelige støtte til InterResource løb ud i juni 2012, men fordi projektet er så velfungerende, er det blevet forlænget af Region Midtjylland til slutningen af 2014.
Udviklingskonsulent i Region Midtjylland, Karen Elsgaard udtaler: ”Tanken er, at de får midler til at starte indsatserne op og så skal institutionerne på sigt selv køre det.”

Resultater og erfaringer

Det overordnede mål er at fastholde de udenlandske studerende i Region Midt til gavn for regionens virksomheder.

Indtil nu er der registreret over 330 længerevarende samarbejder med virksomheder. Nogen af disse succeshistorier kan man læse mere om i højre spalte på denne side.

Hvert semester arrangeres over 20 sociale og karriererelevante arrangementer for studerende med fokus på bl.a. CV- og ansøgningsskrivning, kompetenceafklaringsworkshops og nearly graduate. Desuden afholdes arrangementer som CompanyDATING, hvor studerende og virksomheder møder hinanden.

Herudover har projektledelsen gennemført over 350 virksomhedsbesøg med præsentation af projektet. Fokus har primært været på de små- og mellemstore virksomheder, og det er erfaringen, at de er meget interesserede i samarbejde med de udenlandske studerende, og de kender i forvejen ikke til det store antal, der rent faktisk befinder sig i regionen, og hvilke muligheder det kan give. 

Herudover er der god erfaring med de længerevarende samarbejder mellem studerende og virksomheden, hvor mange studerende efter endt uddannelse bliver fastansat i virksomheden.

Projektstatus september 2014

InterResource er et igangværende initiativ. Projektet kører i sin nuværende form indtil slutningen af marts 2015. Efterfølgende er det planen at det skal forankres i allerede eksisterende tiltag på Århus Universitet.

Godt eksempel

InterResource er udvalgt som et godt eksempel - læs mere InterResource

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send