Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| integration af internationale studerende på campus: au herning


Sidens værktøjer


Integration af internationale studerende på campus: AU Herning

Målgruppe

Internationale studerende på AU Herning.

Baggrund og Formål

Projektet vil igennem forskelligartede initiativer forbedre integrationen af de udenlandske studerende.

Fokus er på tværkulturel forståelse danske og udenlandske studerende imellem. Dette opnås gennem en række aktiviteter som kultur- og lektiecafé, undervisning i kulturforskelle og optræning af danske studerende til modtagelse af de internationale studerende. Dertil afholdes sociale aktiviteter finansieret gennem en projektpulje, og der arbejdes for et øget samarbejde mellem det lokale erhvervsliv og de udenlandske studerende.

Indhold og aktiviteter

Projektet består af følgende aktiviteter:

Kultur- og lektiecafé: I kultur- og lektiecaféen foregår der faglige og sociale arrangementer - gerne tværfaglige og på tværs af nationaliteter.

Fokus på kulturforskelle: Træning af danske studerende i modtagelsen af udenlandske studerende via foredrag og workshops. Herudover også træning af udenlandske studerende i dansk kultur – fx ved allerede i introugen at afsætte en hel dag til dette – udelukkende for udenlandske studerende.

Studerende skal arbejde med integration: Nedsættelse af en gruppe studerende, der skal arbejde specifikt med integration af internationale studerende.  Denne gruppe studerende skal initiere forslag til anvendelige modeller, undersøgelser og konkrete tiltag.

Projektpulje: Via en projektpulje kan de studerende søge tilskud til relevante arrangementer, der primært skal hjælpe på integrationen af udenlandske studerende.

Integration af internationale studerende i forhold til bl.a. samarbejdet med erhvervslivet: Forsøgsvis ansættes en TAP-medarbejder til at understøtte arbejdet i DSR (AU Hernings studenterpolitiske råd) med henblik på at koordinere sociale og faglige arrangementer. De udenlandske studerende skal integreres og introduceres til erhvervslivet i samarbejde med International society, International student society, International club (AU Herning), diverse foreninger og andre uddannelsesinstitutioner.

Der udarbejdes også et nyhedsbrev i forbindelse med projektet.

Geografisk udstrækning

Projektet gennemføres på Aarhus Universitets afdeling i Herning.

Organisering

Projektet er et resultat af en studiemiljøundersøgelse på AU Herning. Det organiseres og ledes internt på AU Herning under ledelse af uddannelsesleder Jan Laursen. En fastansat tovholder har haft fokus på netværksdannelse blandt de involverede aktører. Projektet er budgetteret til 270.000 kr.

Resultater og erfaringer

Alt i alt vurderer projektlederen, at initiativet er en succes. Særligt har det vist sig gavnligt at inkludere de studerende selv i procesudviklingen samt at have et konkret og dedikeret fysisk sted til projektet. Herudover var det en stor gevinst at ansætte en tovholder, som havde fokus på netværksskabelse samt udnyttelse af synergi i netværket.

Projektstatus september 2014

Projektet er overgået til en driftfase, styret, ledet og organiseret af studenterforeningen på campus.


Kontakt aktøren

AU Herning
Birk Centerpark 15
7400 Herning


Kontaktperson
Jan Laursen
Vicedirektør
T: +45 87 16 69 72
E: janl@hih.au.dk

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send