Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| grundfos


Sidens værktøjer


Grundfos

Målgruppe:

Målgruppen er udenlandske medarbejdere ved Grundfos’ danske afdeling samt deres familier.

Baggrund og Formål:

Grundfos har igennem en lang årrække udstationeret medarbejdere rundt omkring i verden og har de seneste år set et stigende antal ansættelser af udenlandske medarbejdere i Danmark. I 2013 er ca. 90 udenlandske medarbejdere ansat på danske kontrakter.
Grundfos’ procedurer omkring modtagelse og fastholdelse af medarbejdere har tidligere været præget af en ”ansættelse-til-ansættelse”-tilgang. Men efterhånden som forretningen er blevet mere global er behovet for at professionalisere og strømline koncernens procedurer blevet større. Derfor har Grundfos ansat en række specialister i deres Global Mobility afdeling, som kan hjælpe udenlandske medarbejdere med at falde til.

Indhold og aktiviteter:

Grundfos har mange initiativer målrettet modtagelse af udenlandske medarbejdere, idet Grundfos har erfaret, at det er vigtigt for medarbejderne at falde til rette i Danmark hurtigt:

 • Henvisning til 3 års gratis danskundervisning hos LærDansk. Hvis den enkelte medarbejder har behov for et længere forløb, betaler Grundfos dette
 • Kulturtræningsforløb v. Lærdansk Living for hele familien
 • Grundfos stiller en bolig til rådighed for nyansatte, udenlandske medarbejdere i seks måneder. Grundfos betaler husleje de første tre måneder, hvorefter medarbejderne betaler husleje de sidste tre måneder
  • Desuden betaler Grundfos en ekstern leverandør for at hjælpe de udenlandske medarbejdere med at finde permanent bolig
 • Transport af 20 kubikmeter bohave fra medarbejdernes hjemland til Danmark
 • Alle nyansatte udenlandske medarbejdere tildeles en dansk buddy (en kollega fra samme afdeling), som har til opgave at hjælpe den udenlandske medarbejder til rette på arbejdspladsen og i Danmark generelt.
 • Hver uge modtager de udenlandske medarbejdere en nyhedsmail fra Mobility teamet, som indeholder invitationer til relevante arrangementer arrangeret af eksterne samarbejdspartnere, links til to engelsksprogede nyhedsbreve, nyttige informationer for udlændinge, som bor i Danmark, samt links til hjemmesider, som indeholder vigtige informationer for udlændinge som bor i Danmark.

Grundfos tilbyder også hjælp med de udfordringer, udenlandske medarbejdere og deres familier kan møde i forbindelse med at bo i Danmark: 

 • Der afholdes møder med de udenlandske medarbejdere og deres ægtefæller/partnere, hvor eventuelle udfordringer ved tilværelsen i Danmark drøftes:
  • Indskrivning af børn i en international skole
  • Information om tilbud hos andre aktører såsom Workindenmark og International Community
  • Grundfos henviser til de internationale miljøer i Herning, Aarhus og Viborg, da der ikke er et stort miljø for udlændinge i Bjerringbro

Desuden tilbyder Grundfos medarbejdernes partnere/ægtefæller en samtale med en af virksomhedens recruitere for at undersøge, om der er mulighed for, at de også bliver ansat i Grundfos.

Organisering:

Grundfos’ modtagelsesindsats er forankret i afdelingen Global Mobility.

Resultater og erfaringer:

Processen med at strømline Grundfos’ procedurer for modtagelse og fastholdelse er i fuld gang. Afdelingen Global Mobility er oprettet i 2011 for at samle og styrke indsatsen for modtagelse af udenlandske medarbejdere. Det er dog endnu for tidligt at give en kvalificeret vurdering af Grundfos’ indsats i forhold til fastholdelse af udenlandske medarbejdere.

Projektstatus januar 2014:

Grundfos arbejder løbende på at udvikle og implementere initiativer målrettet fastholdelse af udenlandske medarbejdere.
Et af indsatsområderne er at sikre, at de udenlandske medarbejderes afrejse fra virksomheden bliver så god som muligt. Grundfos er interesseret i at udarbejde information om bevæggrunde for årsagerne til afrejse med henblik på videreudvikling af fastholdelsesindsatsen.


Kontakt aktøren

Grundfos DK A/S
Martin Bachs Vej 3
8850 Bjerringbro


Kontaktperson

Maj Storri
Global Mobility Assistant
T: +45 87 50 52 71
E: mstorri@grundfos.com


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send