Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| frederiksberg kommunes flerstrengede integrationsindsats


Sidens værktøjer


Frederiksberg Kommunes flerstrengede integrationsindsats

Målgruppe

Målgruppen for Frederiksberg Kommunes flerstrengede indsats er nyankomne arbejdskraftindvandrere og deres medfølgende ægtefæller, udenlandske studerende og au pairs i Frederiksberg Kommune.

Baggrund og Formål

Formålet med indsatsen er at sikre en god modtagelse og integration af nytilkomne udlændinge i Frederiksberg Kommune.

Indhold og aktiviteter

Frederiksberg Kommunes indsats består af flere elementer.

For det første indeholder indsatsen et introduktionsforløb: Der er udarbejdet en velkomstguide på engelsk og en række andre sprog med omfattende praktisk information. Guiden ligger på Frederiksbergs hjemmeside.

Herudover tilbydes nyankomne et introduktionsforløb, som indeholder tre aktiviteter, jf. Integrationsloven:

  1. Danskundervisning eller Intro-dansk,
  2. Kursus i danske samfundsforhold, kultur og historie samt
  3. Beskæftigelsesrettet indsats for medfølgende partnere.

For det andet indeholder indsatsen et Integrationsforum, hvor der tilbydes integrationsfaglig rådgivning, kompetenceafklaring, opkvalificering og jobmatch. Integrationsforum fungerer også som kulturformidler og brobygger mellem udlændinge, det danske samfund og den enkelte virksomhed.
Samtidig har Integrationsforum en koordinerende funktion i forhold til de kontaktflader udlændingene har med kommunens øvrige enheder.

For det tredje indeholder indsatsen initiativet Jobclub & Network Frederiksberg, som løber fra jan. 2011 til dec. 2014. Det har til formål at give værktøjer til jobsøgning i Danmark. Der tilbydes henholdsvis klasseundervisning og netværksarrangementer, som begge er gratis at deltage i. Man får som en del af projektet også mulighed for at møde andre nytilkomne udlændinge i Frederiksberg Kommune og derved danne professionelle og sociale netværk.

Frederiksberg Kommune samarbejder endvidere med Dansk Flygtningehjælp om projekt Sproghjælpen. Frederiksberg Kommune formidler tilbuddet om frivillige borgere, som udlændingene kan øve det danske sprog sammen med, ligesom de kan hjælpe med lektielæsning til danskuddannelsesforløb.

Frederiksberg Kommune er en del af Copenhagen Talent Bridge

Frederiksberg Kommune deltager i 2 af arbejdspakkerne under Copenhagen Talent Bridge og er repræsenteret i projektets styregruppe. Integrationsforum samarbejder med Spousecare om International Business Mentoring Programme, som er henvendt til spouses og med Foreningen Nydansker om Erhvervsmentortilbud, som er henvendt til Integrationsforums øvrige borgermålgrupper.

Frederiksberg Virksomhedsboard – En virksomhedsrettet indsats

I januar 2013 påbegyndte Integrationsforum et nyt initiativ og skabte  sammen med Foreningen Nydansker Frederiksberg Virksomhedsboard, på baggrund af projektmidler fra Socialudvalgets Integrationspulje. Boardets formål er at skabe erfaringsudveksling mellem Erhvervslivet/virksomhederne og Integrationsforum/Jobcenter Frederiksberg og herved smidiggøre processen ift. rekruttering af målgruppen. Samtidig er boardets formål at rådgive Integrationsforum/Jobcenter Frederiksberg om kontakten til virksomheder og promovere Integrationsforums målgruppe. Ultimativt kan boardet medvirke til, at Integrationsforum får skabt, formelle eller uformelle, partnerskabsaftaler med virksomheder om rekruttering af Integrationsforums borgere

Geografisk udstrækning

Initiativerne er begrænset til nytilkomne i Frederiksberg Kommune.

Organisering

Udover Sproghjælpen som drives af Dansk Flygtningehjælp, står Jobcenter Frederiksberg i Frederiksberg Kommune for initiativerne.  Aktiviteter i regi af Copenhagen Talent Bridge er udlagt til samarbejdspartnere.

Resultater og erfaringer

Projekt Jobclub & Network Frederiksberg er et igangværende initiativ, som evalueres mod projektets afslutning i december 2013. Det er succeskriteriet, at 90 % af deltagerne vurderer, at Jobklubben har forbedret deres vej til det danske arbejdsmarked, samt at 50 % af kursisterne ved Jobklubundervisningen deltager i mere end ét tematiseret netværksmøde. 

Der er løbende blevet ændret i konceptet for både jobsøgningsundervisningen og netværksdelen for at tilpasse tilbuddet efter borgernes behov. Flere borgere har givet udtryk for, at Jobclub & Network Frederiksberg har hjulpet dem på vej til ordinær fuldtidsbeskæftigelse, hvorfor det påtænkes at implementere initiativet i Integrationsforums drift.

Der er endnu ikke konkrete resultater og erfaringer fra Integrationsforløb og Integrationsforum.

Projektstatus januar 2014

Integrationsforum og Introduktionsforløbet er vedblivende initiativer i Frederiksberg Kommunes integrationsindsats. Initiativet Jobclub & Network Frederiksberg løber til 31/1-2014, men det er planen at forankre indsatsen som en del af Integrationsforums faste tilbud. Frederiksberg  Virksomhedsboard løber indtil 31/12-2014. Copenhagen Talent Bridge løber indtil 31/12-2014.


Kontakt aktøren

Frederiksberg Kommune
Smallegade 1
2000  Frederiksberg


Kontaktperson

Tina Nielsen
Afdelingsleder
T: 38 21 00 96

Jasper Voigt
Integrationskonsulent
T: 38 21 36 88 / 28 98 36 88

Katrine Kanneworff
Integrationskonsulent
T: 38 21 36 93

Ulla Schärfe
Integrationskonsulent
T: 38 21 36 93


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send