Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| foss


Sidens værktøjer


Foss

Målgruppe

Udenlandske medarbejdere i Foss og deres familier.

Baggrund og Formål

Foss er en dansk virksomhed, som udvikler og producerer avanceret måleudstyr primært til fødevareproduktion, kornhandel og ølproduktion. 98 % af Foss’ omsætning skabes i udlandet, og Foss rekrutterer medarbejdere fra hele verden. Virksomheden har ca. 440 ansatte i Danmark, og fastholdelse af udenlandske medarbejdere er vigtig for Foss, som har en målsætning om, at de udenlandske medarbejdere fastholdes i mindst 3 år.

På den baggrund startede Foss med at arbejde målrettet med fastholdelse af udenlandske medarbejdere i 2011. I dag har Foss ca. 20 udenlandske medarbejdere ansat i Danmark.

Indhold og aktiviteter

Foss har en række initiativer rettet mod fastholdelse af udenlandske medarbejdere. Tiltagene bygger på respekt for medarbejderen og dennes familie samt tillid mellem medarbejder og Foss. Det viser sig i, at fastholdelsesindsatsen formes efter den enkelte medarbejders behov og familiesituation.

Alle nyansatte udenlandske medarbejdere kommer igennem et introduktionsprogram, hvor de bliver introduceret til det at arbejde i Foss:

  • Arbejdsområdet
  • Arbejdsopgaverne
  • Arbejdsprocedurer
  • Foss’ historie og arbejdskultur
  • Kollegaerne.

Alle udenlandske medarbejdere får tilknyttet en mentor de første måneder. Mentoren hjælper løbende medarbejderen med de faglige og arbejdsrelaterede udfordringer, som medarbejderen møder i arbejdet på Foss. Det kan fx være spørgsmål til medarbejderens arbejdsopgaver eller Foss’ arbejdsprocedurer. Mentor-ordningen skal ses som en forlængelse af introduktionsprogrammet, hvorigennem de udenlandske medarbejdere løbende kan få vejledning til opståede udfordringer.

Udenlandske medarbejdere har også mulighed for at tale med en coach fra Foss’ HR-afdeling. Coachen vejleder i forbindelse med udfordringer, som ikke er relaterede til medarbejdernes faglige arbejde såsom social integration i Foss eller integration i Danmark generelt, fx med at finde job til partnere.

Initiativerne er generelt rettede mod at gøre medarbejderne i stand til at være selvkørende i Danmark. Det er derfor vigtigt at fortælle nye medarbejdere, hvor de kan søge yderligere information. Foss henviser også gerne medarbejdere til relevante myndigheder og netværk.

Organisering

Foss’ fastholdelsesindsats er forankret i virksomhedens HR-afdeling. 

Resultater og erfaringer 

Den målrettede indsats for at fastholde udenlandske medarbejdere er stadig forholdsvis ny, men Foss har så godt som opfyldt målsætningen om at fastholde medarbejderne i mindst tre år.

Foss har løbende udviklet fastholdelsesindsatsen. I starten af indsatsen var introduktionsprogrammet meget intensivt i en kort tidsperiode. På grund af feedback fra en udenlandsk medarbejder er introduktionsprogrammet nu gjort længere og mindre intensivt, samtidigt med at mentor-ordningen er startet.

Mentor-ordningen er en god ramme til at løse de ofte meget forskellige problemstillinger, som udenlandske medarbejdere møder i arbejdet på Foss. Den løbende sparring betyder, at medarbejderne kan få hjælp til udfordringerne, når de opstår, og at de hurtigt får skabt et socialt netværk på arbejdspladsen.

Samlet betyder de udenlandske medarbejderes grundige introduktion til arbejdet på Foss, at Foss har held med at fastholde sine udenlandske medarbejdere.

Projektstatus januar 2014

Foss’ indsats for deres udenlandske medarbejdere er igangværende.Kontakt aktøren

Foss
Foss Allé 1
3400 Hillerød


Kontaktperson

Agata Mathiasen
HR-konsulent
T: +70 10 33 70
E: ama@foss.dk


Læs mere

Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send