Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| foreningen nydansker


Sidens værktøjer


Foreningen Nydansker

Foreningen Nydansker arbejder for at nedbryde barrierer mellem nydanskere og dansk erhvervsliv. Foreningen arbejder for øget mangfoldighed via bedre integration mellem erhvervslivet og alle nydanskere – både udenlandske arbejdstagere, som netop er kommet til landet, og nydanskere, som allerede er her.

Målgruppe:

Ledige nydanskere og danske virksomheder.

Baggrund og Formål:

Foreningen Nydansker blev stiftet i 1998 af en række erhvervspersoner, som havde et fælles ønske om at øge integrationen af nydanskere på arbejdsmarkedet og derved bringe uudnyttede ressourcer i spil.

Foreningen Nydansker arbejder for at nedbryde barrierer mellem nydanskere og dansk erhvervsliv. Foreningen arbejder for øget mangfoldighed via bedre integration mellem erhvervslivet og alle nydanskere – både udenlandske arbejdstagere, som netop er kommet til landet, og nydanskere, som allerede er her.

Et af foreningens mål er, at flere virksomheder rekrutterer mangfoldigt og anvender mangfoldigheden aktivt i hverdagen på arbejdspladsen. Den fungerer både som inspirator og vidensbase om mangfoldighed på arbejdspladsen samt som en innovativ organisation, der udvikler værktøjer til inkludering af etnisk mangfoldighed i danske virksomheder.  Derudover arbejder foreningen også som en interesseorganisation, der forsøger at sætte fokus på nydanskeres arbejdsmuligheder.

Indhold og aktiviteter:

Foreningen Nydansker står bag mange projekter, som matcher nydanskere og virksomheder til gavn for begge ved at sætte fokus på mangfoldighedsledelse.  Nogle af disse projekter er målrettede mod højtuddannet udenlandsk arbejdskraft, mens andre har fokus på den brede gruppe af nydanskere.

Vejen til mangfoldighed nytænkes sammen med de danske virksomheder. Gennem projekter, rådgivning, kurser og oplæg sætter foreningen fokus på mangfoldighedsledelse, mentorindsatser, rekruttering, fastholdelse og kulturmøder.

Eksempler på aktiviteter fra Foreningen Nydansker:

  • Erhvervsmentorkorps, hvor man kan blive erhvervsmentor for ledige nydanskere
  • Copenhagen Host Program for nyankomne udlændinge og frivilige københavnenre
  • Publikationen ”Når mangfoldighed skaber værdi” – en præsentation af 20 vidt forskellige danske arbejdspladser som konkrete eksempler på, hvordan etnisk mangfoldighed skaber merværdi hos dem. Det gælder både højtuddannede udenlandske arbejdstagere, og nydanskere, som allerede er her.

Herudover kan to aktiviteter særligt fremhæves:

Projekt M+

Projektet ’Mangfoldighed Plus’ har som formål at hjælpe virksomheder til at profitere af mangfoldigheden i deres medarbejderstab. Projektet tager udgangspunkt i en rating af virksomhedens mangfoldighedsindsats, som bruges i en konkret handlingsplan for, hvordan virksomheden kan bruge deres mangfoldighed. Handlingsplanerne er skræddersyet til hver enkelt virksomhed, så det sikres, at potentialer i netop den virksomhed med netop de medarbejdere anvendes mest fordelagtigt. Typiske uindløste potentialer i en mangfoldig medarbejderstab er at få en bedre indsigt i en bestemt kundegruppes behov, og derved kunne udvikle eller markedsføre produkter anderledes på eksportmarkeder. Projektet er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Portalen Eksportjob.dk

Foreningen Nydansker har i samarbejde med Jobindex.dk oprettet portalen www.eksportjob.dk, som er en job- og CV-database for eksportjob. Initiativet er målrettet udenlandske højtuddannede og udlændinge med specialviden på eksportområdet samt danske virksomheder, der gerne vil have gang i deres eksport. Gennem eksportjob.dk kan kvalificerede udlændinge søge job blandt virksomheder, som har brug for specialviden om en bestemt region, kultur eller sprog. På denne måde bliver udlændingenes kulturelle og sproglige baggrund som en stor fordel. Samarbejdet med jobindex.dk er organiseret sådan, at jobindex.dk står for matchet mellem ansøger og virksomhed, og Foreningen Nydansker rådgiver om det faktiske samarbejde og vejleder for at optimere det.

Gennem den viden og de erfaringer, som Foreningen Nydansker opnår i samarbejde med deres medlemsvirksomheder, sørger de for at kvalificere og bidrage til den politiske dagsorden på mangfoldighedsområdet

Geografisk udstrækning:

Aktiviteterne er tilgængelige i hele landet.

Organisering:

Foreningens Nydanskers aktiviteter finansieres blandt andet af statslige midler, og foreningen arbejder ikke profitorienteret. Det er en medlemsforening, som p.t. har omkring 100 private og offentlige medlemsvirksomheder.  

Resultater og erfaringer:

Det er svært at måle den direkte effekt af Foreningen Nydanskers konkrete initiativer kvantitativt. Derfor arbejdes der i foreningen med en bred narrativ samling af succeshistorier, der på individ niveau viser fordelene ved at have været med. Disse narrativer omhandler både arbejdsgivere og højtuddannede udenlandske arbejdstagere. Narrativerne beretter om positive individuelle udviklinger i forbindelse med foreningens aktiviteter.

I forhold til det konkrete projekt M+ har foreløbig 35 virksomheder givet håndslag på at gå videre med deres mangfoldighedsstrategier efter at have deltaget i projektet. De er begyndt at operationalisere deres strategier for at tage imod og anvende mangfoldig arbejdskraft i deres organisation.

Ifølge direktør i Foreningen Nydansker, Torben Møller-Hansen, er det stadig for tidligt at vurdere resultaterne af eksportjob.dk. Initiativet fik en af integrationspriserne 2013 af social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen.

Projektstatus januar 2014:

Foreningen Nydansker er en medlemsforening og fortsætter så længe medlemsvirksomhederne ønsker det.


Kontakt aktøren
Foreningen Nydansker

Foreningen Nydansker
Sankt Peders Stræde 28C, 4. sal
1453 København K


Kontaktperson

Torben Møller-Hansen
Direktør
T: +45 33386203/20129272
E: tmh@foreningen-nydansker.dk


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send