Accept af cookies fra expatviden.dk

Expatviden.dk benytter cookies til flere formål – fx til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Skip navigation


Service navigation


Genveje til ||::|| fastholdelse af udenlandske studerende i region midtjylland


Sidens værktøjer


Fastholdelse af udenlandske studerende i Region Midtjylland

Målgruppe

Projektet har følgende målgrupper:

  1. Studerende på videregående uddannelser
  2. Studerende på professionsuddannelser

Baggrund og formål

Det overordnede mål er at bidrage til en udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland, for således at styrke betingelserne for vækst, innovation og velfærd.

Målet skal nås gennem fastholdelse af udenlandske studerende via etablering af erhvervspraktik, studiejob, projektarbejder og ordinære ansættelser på henholdsvis Aarhus Universitet og VIA University College.

Indhold og aktiviteter

Indsatsen skal øge synligheden af de udenlandske studerende og deres kompetencer for regionens virksomheder, bringe studerende og virksomheder sammen samt øge kendskabet til det danske arbejdsmarked blandt de udenlandske studerende.

Projektet indeholder følgende aktiviteter:

  • Etablering af aftaler mellem studerende og virksomheder
  • Meeting arrangementer
  • Buddie ordninger
  • Infomøder om danskerne og det danske arbejdsmarked
  • Jobmesser
  • CV skrivning og jobsøgning i Danmark

Det konkrete initiativ Interresource, som er en del af denne overordnede strategi, beskrives selvstændigt i kortlægningen.

Geografisk udstrækning

Projektet dækker Region Midtjylland gennem et samarbejde mellem de to konsortier på henholdsvis Aarhus Universitet og VIA University College, som varetager indsatsen for hver sin målgruppe.

Organisering

Indsatsen er organiseret i to konsortier, hvor VIA University College varetager indsatsen for udenlandske studerende på professionsuddannelser, mens Aarhus universitet varetager indsatsen for udenlandske studerende på lange videregående uddannelser og øvrige mellemlange uddannelser.

De to konsortier samarbejder og koordinerer indsatsen. Initiativet finansieres af regionens erhvervsudviklingsmidler, EU's socialfondsmidler samt andre offentlige og private midler og har således flere finansieringskilder.

Resultater og erfaringer

Der bliver lavet en midtvejsevaluering ultimo marts 2013.

Projektstatus september 2014

Projektet blev igangsat i efteråret 2008 og løber foreløbigt til marts 2015.


Kontakt aktøren

Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg


Kontaktperson
Karen Elsgaard
T: +45 78 41 15 12 / 21 27 26 50
E: karen.elsgaard@ru.rm.dk

Læs mere

Om projektet og kontaktoplysninger til de enkelte konsortier:

Aarhus Universitet om InterResource (nyt vindue)

VIA University College (nyt vindue)


Kontaktinformation

Styrelsen for International Rekruttering og Integration
|
Njalsgade 72A
|
2300 København S
|
Tlf.: +45 72 14 20 00
|
E-mail:

Genveje

Send